Zdeněk Mihalco | Komentáře
19. 3. 2010 21:30

Čtenáři o české společnosti: Po zklamání je tu naděje

V seriálu Aktuálně.cz čtenáři popisují poslední desetiletí v délce jedné SMS zprávy
Foto: Aktuálně.cz

„Po první porevoluční dekádě plné optimismu přišlo vystřízlivění. Podobně jako v první dekádě máme sklon k extrémním pohledům - jen se to obrátilo do minusu," hodnotí minulých deset let české společnosti čtenář Peter Šovčík. A k vývoji do budoucna dodává:

„Očekávám stabilizaci výkyvu kyvadla mezi velkými nadějemi a kocovinou směrem k reálné práci ve prospěch rodiny i společnosti. Bez velkého vyskakování a depresí."

Negativní úhel pohledu, kritika současného fungování státu i některých specifik společnosti, ale také naděje do budoucna. V takovém duchu jsou nejčastější odpovědi čtenářů Aktuálně.cz na otázky, jakými slovy by charakterizovali českou společnost posledních deseti let a jak by měla vypadat česká společnost v roce 2020.

Jde o závěry dalšího dílu ankety Aktuálně.cz, kdy čtenáři do redakce v délce jedné SMS zprávy zasílají své pohledy na vývoj v posledním desetiletí a své odhady, jak by Česko i svět mohly vypadat v roce 2020.

V první části tohoto dílu ankety čtenáři v délce SMS zprávy odpovídali na otázku, jak hodnotí českou společnost uplynulých deseti let  - co je pro ni typické a v čem se liší od jiných.

„Zklamané naděje, že bude líp," shrnuje pohled řady čtenářů čtenář Svatopluk. Mnoho čtenářů si stěžuje na politickou situaci, korupci či situaci v justici. Do redakce dorazilo několik desítek negativních ohlasů, naopak úspěchy Česka v posledních deseti letech dokázal vyzdvihnout málokdo.

"Společnost je bez koncepce a nemá vytyčený cíl a myšlenky, o které by chtěla usilovat. Chybí tu pohled filozofů jako protiváha k ekonomickým pohledům," píše další ze čtenářů.

Někteří čtenáři nicméně upozorňují, že za podle jejich soudu neuspokojivý stav politiky může pasivita občanské společnosti. Čtenář Michal píše, že se lidé „odmítají postarat sami o sebe". A čtenář Vojta doufá, že s nastupující generací možná „společnost nebude pasivní a lidé uchopí svůj osud".

V druhé části tohoto dílu ankety si čtenáři měli tipnout, jak bude náš život vypadat za dalších deset let. Jak se změní společnost, v čem bude jiná, lepší či naopak horší.

Zatímco v hodnocení posledních deseti let převládá mezi čtenáři negativní hodnocení, do příští dekády se někteří - stejně jako výše zmíněný čtenář Vojta - dívají s nadějí. „Doufám, že za 10 let bude česká společnost pozitivněji naladěna. Nyní převládá neschopnost najít pozitivní úhel pohledu," napsala do redakce Martina Kalfusová. „Pesimismus a zkažená nálada minulých dnů kazí vizi budoucnosti," dodává čtenář Lubor.

Jana Klímová stejně jako někteří další čtenáři doufá, že se „projeví mladá generace, která má zkušenosti ze zahraničí a širší obzory".

Někteří čtenáři se však i budoucnost vidí pesimisticky. Několik z nich zmínilo, že očekává ekonomické problémy či nárůst korupce a moci dále se bulvarizujících médií.

Anketu o tom, jak současnou českou společnost vnímají mladí lidé, uspořádala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). „Lidé jsou pasivní a nevyužívají možnosti, které se jim nabízí," zní jedna z odpovědí. O anketě si přečtěte více ZDE, o názorech mladých na současnou českou společnost se můžete více dozvědět také v níže uvedené grafice.

 

Právě se děje

Další zprávy