Martin Fendrych Martin Fendrych | Komentáře
6. 1. 2015 13:21

K + M + B + 2015. Církev s pohany vybírá na bídné a chudé

Glosa Martina Fendrycha: První dva týdny v lednu probíhá Tříkrálová sbírka. Peníze od lidí na ulici, často od nevěřících, vybírají děti, tři králové. Výtěžek církev využívá pro chudé a bezmocné.
Koledují děti. Což má pro ně velký smysl.
Koledují děti. Což má pro ně velký smysl. | Foto: ČTK

V Česku běží Tříkrálová sbírka. Trvá od prvního do čtrnáctého ledna a organizuje ji Charita, katolíci. Potkáváme na ulicích obvykle tři děti s korunou na hlavě, které představují tři krále, případně tři mudrce, kteří se po jeho narození přišli poklonit malému Ježíškovi do Betléma, do chlíva. Nábožensky to jsou Vánoce číslo dvě.

Svátek Tří králů (připadá na šestého ledna) je v katolické tradici svátkem Zjevení Páně. Křesťané slaví příchod Boha na zem, mezi lidi. Nikoli v nějaké zázračné podobě (Zeus se kupříkladu podle řecké mytologie proměnil v labuť a s Lédou zplodil dvojčata), ale v podobě bezbranného dítěte nemajetných rodičů. Novorozenci v plenkách, který nedisponuje žádnou mocí, se jdou poklonit mudrci. Dnes bychom řekli "vědci", kteří z pohybu a postavení hvězd spočítali, že se v Izraeli narodí velekrál, král králů. Svátek je vyznáním víry v Ježíše, v Boha, který přichází, nezůstává někde „na nebi“, oddělen od lidí, vzdálen.

Dnes většinou už jen katolíci si na Tři krále píší (správně posvěcenou křídou) na dveře nápis K + M + B + 2015. Vykládá se to lidově jako jména oněch tří králů, tedy Kašpar, Melichar a Baltazar. Ale správně, tradičně, církevně je to C + M + B +, čili Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná. Míněno v nastupujícím roce. Tři plus jsou tři křížky a symbolizují svatou trojici: Otce, Syna a Ducha svatého.

Je podivuhodné, nebo by se dalo klidně říct zázračné, že v sekulárním, pohanském Česku tříkrálová sbírka dobře funguje a je velmi úspěšná. Loni koledníci vybrali skoro 83 milionů korun. Češi (a také cizinci na návštěvě) peníze dávají. Nejsou otrlí a lhostejní. Nevypadá to s námi tak zle, jak si často po česku skepticky myslíme. Během třinácti let, kdy se lednová Tříkrálová sbírka dělá, Charita nasbírala přes 840 milionů korun. Většinu vybraly děti. Což je i pro ně cenné. Samy z peněz nic nemají. Do měst a vesnic jich na koledu vyráží okolo padesáti tisíc, velká síla.

Svátek Tří Králů, přesněji Svátek Zjevení Páně, jsou jakési Vánoce číslo dvě.
Svátek Tří Králů, přesněji Svátek Zjevení Páně, jsou jakési Vánoce číslo dvě. | Foto: Reuters

Pro lidi s autismem, na obědy chudým dětem...

Důležité je, k čemu sbírka slouží, kam pak sesbírané nebo přes esemesky poslané peníze přijdou. Ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman to popisuje takhle: „Naše služby bychom bez finančních darů Tříkrálové sbírky nemohli vůbec poskytovat. V této době, kdy lidí v nouzi přibývá a dotace ze strany státu i samosprávy na naši činnost jsou nejisté, jsou dárci naší velkou nadějí. Bez úsilí koledníků bychom sbírku vůbec nemohli uskutečnit.“

Brněnská diecéze chce letos vykoledované tříkrálové peníze použít kupříkladu takto: na rekonstrukci Denního stacionáře Effeta pro lidi s mentálním postižením a autismem. Pro lidi bez domova. Na krizové ubytování se zajištěním základních životních potřeb lidí v krizové situaci. Na podporu služeb pro seniory, mateřská centra, šatníky. Na provoz zubní ordinace v rumunském Banátu (kde žije poměrně velká česká komunita). Na vybavení a terapeutický materiál pro aktivizaci seniorů. Pro nízkoprahový klub Čas pro děti a mládež. Pro nevyléčitelně nemocné. Na rodinné sociální asistenty. Na obědy chudým dětem, na stravu pro kojence atd.

Loni byly vybrané peníze použity na ošetřovatelskou péči v Blansku a ve Znojmě, kontaktní centrum pro uživatele návykových látek v Břeclavi, na opravu Charitní ubytovny pro rodiče s dětmi v Hodoníně. Na rekvalifikační program Malá řemesla Jihlava, vybavení Chráněného bydlení svaté Luisy pro pacienty s demencí v Rajhradě. Na vybavení sociální poradny Porta v Tišnově. Na pomoc Oblastní charity Třebíč chudým a nemocným seniorům na Ukrajině a další projekty.

O smyslu Tříkrálové sbírky netřeba pochybovat. Výtěžek se používá pro chudé, nemocné, bezbranné, zoufalé, opuštěné, zavrhované. Sledujeme (a dost lidí podporuje) službu „milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře“.

Super start do nového roku. Menšinová církev se v Tříkrálové sbírce spojuje s většinovými „pohany“ a pracují spolu na stejné věci. Na dobré věci.

 

Právě se děje

Další zprávy