Martin Fendrych Martin Fendrych | Komentáře
3. 6. 2013 7:45

Komentář: Zrušit stát, koupit si kvéry a být obezřetní

Podle elitního státního zástupce může banka podvést klienta a není to trestný čin
Elitní odbor závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství, které vede Lenka Bradáčová, nepovažuje podvod za trestný čin. Když jde o banku.
Elitní odbor závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství, které vede Lenka Bradáčová, nepovažuje podvod za trestný čin. Když jde o banku. | Foto: Ludvík Hradilek

Pokračuje střet advokáta Ladislava Poláka s bankovním systémem. Přerostl ve střet s justicí. Výsledky jsou tristní. Když případ sledujete, vidíte, jak stát selhává. Nefunguje pro normální občany, zato náramně dobře vyhovuje institucím, jako jsou banky. Ty si mohou, zákony nezákony, se svými klienty dělat, co se jim zamane. Beztrestně.

UniCredit Bank Czech Republic (UCB, původně Živnobanka) podstrčila doktoru Polákovi jiné cenné papíry, než mu nabízela. Místo bezpečných papírů „kajmanské emise" mu připsala rizikové deriváty Lehman Brothers, „Lehmany". Když Lehmani zkrachovali, advokát Polák přišel o 4,5 milionu korun. Žaloval UCB. Prohrál. Soudy si z něj dělaly legraci, stály na straně banky. V první instanci jeho důkazy soud odmítl, v druhé instanci vyšší soud řekl, že je měl předložit v prvním kole. Výsměch.

Osobní bankéř Ladislava Poláka se doznal policii, že mu nabízel jiné cenné papíry, než jaké mu banka připsala. Soud to nezajímalo. Vyšlo najevo, že osobní bankéř neměl na prodej rizikových derivátů oprávnění. Dokonce ani ty papíry nesměly být prodávány. Nevadí. Ukázalo se, že Česká národní banka nekonala finanční dohled. Když ji o to Ladislav Polák žádal, kašlala na něj. Stála na straně UniCredit Bank.

Podvod? V pořádku

Podvedený klient tedy podal trestní oznámení na ředitele bývalé Živnobanky Jiřího Kunerta a na guvernéra ČNB Miroslava Singera. Podání po dlouhé pouti přistálo na pražském Vrchním státním zastupitelství (VSZ), které vede Lenka Bradáčová. Řešil ho žalobce elitního odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Zdeněk Matula. Bez prověřování věc odložil. Ne podle trestního řádu, ale podle zákona o státním zastupitelství. Poté, co jsem o případu psal, poslal mi e-mail a nabídl, že mi poskytne jakékoli potřebné informace.

Odmítl, že měl podání šetřit podle trestního řádu. Důvod? Podání se posuzují nikoli podle toho, jak jsou označena, ale podle obsahu. Úkony trestního řízení, napsal mi, se zahájí pouze tehdy, jestliže existují skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Přezkoumal podání oznamovatele a nenašel žádné, jež by spáchání trestného činu nasvědčovaly. Věc odložil podle zákona o státním zastupitelství.

Guvernér ČNB Miroslav Singer by měl dbát na to, aby centrální banka prováděla finanční dohled. V našem případě na to kašle.
Guvernér ČNB Miroslav Singer by měl dbát na to, aby centrální banka prováděla finanční dohled. V našem případě na to kašle. | Foto: Reuters

Zjevně nemá pravdu. Postupovat měl podle trestního řádu. Jde o trestní oznámení, ve kterém doktor Polák tvrdí, že byl spáchán trestný čin. Dokonce určil pachatele. Důvodnost takového oznámení musí být prověřena podle trestního řádu (viz § 16a odst. 8 zákona o státním zastupitelství; ten vylučuje, aby trestní oznámení bylo prověřováno podle zákona o SZ).

Zdrcující pro kteréhokoli občana musí být fakt, že pan Matula nenašel žádné skutečnosti, jež by nasvědčovaly spáchání trestného činu. Advokát Polák byl podveden, UCB mu strčila rizikové papíry, osobní bankéř se doznal, ČNB nekonala, nebo konala ve prospěch UCB. Ale vše je O.K.

Šetření netřeba. Stačí od stolu

Jaké „vlastní šetření" Zdeněk Matula provedl? Píše, že měl „k dispozici vyžádané rozsudky Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze a dále listiny vyžádané od policejního orgánu". Odtud plyne, že žádné vlastní šetření nekonal. To je důležité, neboť žalobce Matula ve svých mailech kupříkladu tvrdí, že si klient Polák mohl a měl papíry ověřit. (Že mu vůbec nesměly být prodány, to zcela pominul.)

Zdeněk Matula přijal stejně jako soud a ČNB postoj UniCredit Bank. Doktor Polák podle něj podepsal komisionářskou smlouvu, a tím dal pokyn k nákupu „Lehmanů". Po čase zjistil, že mu dali jiné cenné papíry, než jaké mu UCB nabízela.

Žalobce napsal: „Měl-li dne 19. 5. 2006 JUDr. Polák dojem, že nemá k věci dostatek informací, že podepisovaným listinám, na jejichž základě měl investovat téměř veškeré své korunové prostředky v řádech milionů, dostatečně nerozumí, resp. že nakupované cenné papíry nejsou dostatečně konkrétně specifikované, měl možnost podpis odložit a náležitě si vyjasnit, k nákupu jakých konkrétních cenných papírů svůj pokyn udílí."

Kdyby žalobci nahlíželi na metanolovou kauzu jako na případ Ladislava Poláka, nebylo by proč metanolové vrahy stíhat. Pijáci by byli povinni hlídat si alkohol sami.
Kdyby žalobci nahlíželi na metanolovou kauzu jako na případ Ladislava Poláka, nebylo by proč metanolové vrahy stíhat. Pijáci by byli povinni hlídat si alkohol sami. | Foto: Likérka Pod Skalkou

Nezajímá ho fakt, že Polákovi osobní bankéř rok nabízel jiné, bezpečné, papíry. Že klient Polák neměl důvod o něčem pochybovat. Matula se nezajímal, zda měl doktor Polák šanci ověřit si, co dostal. Jak mohl zjistit, že mu jeho osobní bankéř vědomě lže? Že místo dluhopisu veřejně obchodovaného na regulovaném trhu bude na jeho účet zahraničních cenných papírů o několik dnů později zapsán v té době ještě neemitovaný finanční derivát, který nebyl na regulovaném trhu veřejně obchodovaný?

Není důvod stíhat metanolové vrahy

Žalobce Matula místo toho zmínil tři roky staré rozhodnutí Nejvyššího soudu. Napsal mi: „Pokud jde o soukromoprávní vztah, je třeba totiž trvat na tom, aby na ochranu svých majetkových zájmů dbali především samotní účastníci takového vztahu. Od těchto účastníků lze pak požadovat, aby postupovali obezřetně a aby dodržovali alespoň elementární zásady opatrnosti, zvláště když pro to jsou snadno dosažitelné prostředky." Zdůraznil též, že doktor Polák má právnické vzdělání...

Tak znovu. Státem licencovaná banka nabízela doktoru Polákovi obchod. Jeho osobní bankéř se později přiznal, že ho podvedl. Podstrčené deriváty nebylo možné ověřit. Pro takové ověření neexistovaly „dosažitelné prostředky". Osobní bankéř s takovým zbožím vůbec neměl právo obchodovat. Banka ho kryla. A banku kryla Česká národní banka.

Argumentace Zdeňka Matuly by mohla být použita při malérech s alkoholem. Je to stejné, jako by člověku, který se otrávil v obchodu koupenou vodkou, v níž byl metanol, pan Matula tvrdil, že měl být obezřetný a s lahví běžet na hygienickou stanici, než se z ní napil. U mnoha otrávených by mohl ještě dodat, že jsou „zkušení pijani". (O Polákovi napsal, že je „zkušený" obchodník.) Proč tedy potom policie stíhá metanolové vrahy?

Dál. Zákon uložil přesně vyjmenované povinnosti obchodníkům s cennými papíry proto, aby chránil občany - běžné zákazníky, kteří nejsou schopni se na trhu cenných papírů orientovat, pokud nejsou specialisté v oboru. Vzdělání ani zkušenost v tom nehrají roli - stejně jako v případech otravy metanolem. Zákon nerozlišuje mezi právnicky vzdělaným a právnicky nevzdělaným zákazníkem, ani zkušeným či nezkušeným zákazníkem. Zná jen dvě kategorie - profesionální a neprofesionální zákazník.

Banka Lehman Brothers zkrachovala v roce 2008. Její papíry advokátu Polákovi podstrčila Živnobanka o dva roky dříve.
Banka Lehman Brothers zkrachovala v roce 2008. Její papíry advokátu Polákovi podstrčila Živnobanka o dva roky dříve. | Foto: Reuters

Pan Matula mi napsal: „... nebylo zjištěno, že by byl (Ladislav Polák) k podpisu pokynu k nákupu cenných papírů jakkoli nucen". Podvod ale přece nespočívá v nucení, nýbrž v uvedení v omyl nebo v zatajení podstatné informace.

Žalobce Matula ve svých mailech tvrdí, že klientovi „nevznikla škoda ve smyslu trestního zákona, neboť za své finanční prostředky získal adekvátní protiplnění". Že podstrčené cenné papíry o dva roky později ztratí hodnotu, to se prý nedalo předvídat, proto to „nelze v rovině trestněprávní klást za vinu zaměstnancům Živnobanky". To už je jasná obrana UCB proti klientovi. Znovu a znovu je potřeba opakovat: osobní bankéř policii doznal, že doktoru Polákovi pravdu o cenném papíru neuvedl. - Tedy lhal.

Dolary jsou jako rizikové papíry?

Další tvrzení člena ELITNÍHO odboru VSZ: „K trestnému činu podvodu by ostatně nedošlo ani za předpokladu, že by JUDr. Polák vydal dne 19. 5. 2006 výslovný pokyn k nákupu dluhopisů emitovaných společností Anthracite Investments (Cayman), Ltd., a přesto by na jeho účet byly připsány dluhopisy emitované společností Lehman Brothers Treasury CO BV v téže nominální hodnotě, neboť by fakticky z pohledu trestního zákona nevznikla žádná škoda. Jde o stejnou situaci jako v modelovém případu, kdy by investor požadoval nákup švýcarských franků a místo nich by záměrně dostal jejich ekvivalent v amerických dolarech - i v tomto případě sice neobdržel to, co požadoval, ale protože mu fakticky nevznikla škoda, nemůže být naplněna objektivní stránka trestného činu podvodu; takové jednání sice není v pořádku a může být v obecném smyslu označeno jako podvodné, ale nejedná se o trestný čin podvodu. Takové jednání je pak řešitelné prostředky občanského práva."

Budova centrální banky v Praze je odspodu impozantní. Tím to - pro obyčejného klienta českých bank - ovšem bohužel končí.
Budova centrální banky v Praze je odspodu impozantní. Tím to - pro obyčejného klienta českých bank - ovšem bohužel končí. | Foto: Reuters

Tak to je šok. Nelze přece mírnix dírnix zaměňovat jedny cenné papíry za druhé, dluhopisy za deriváty, a poměřovat je jen jejich nominální hodnotou. Matula opět pomíjí fakt, že ony deriváty v tu dobu vůbec nesměly být Polákovi připsány na účet. Že byly rizikové. Že nelze klást rovnítko mezi rizikovým finančním derivátem a měnou, jako jsou americké dolary. Nechce se věřit, že toto dělá elitní státní zástupce. Ale dělá.

Navíc jiný názor zaujal Nejvyšší soud ve věci 3 Tdo 1054/2012: „Jestliže obviněný od samého počátku jednal se znalostí všech rozhodných skutečností, tedy především s vědomím toho, že soukromoprávní vztahy s poškozenou osobou jsou založeny na podvodu, jehož smyslem je dosáhnout zamýšleného obohacení na úkor a ke škodě jiné osoby, vymyká se takové jednání ze sféry soukromého práva a přesahuje již do roviny práva trestního."

Zrušit finanční dohled ČNB

Stát nefunguje a ani to nepopírá. Naopak se tím začíná chlubit. Oč se v případu okradeného Ladislava Poláka hraje? O co v jádru jde? Pokud má pravdu soud první a druhé instance, ČNB, UCB a nyní i VSZ, pak nám banka může beztrestně strčit, co se jí zachce. Rizikové cenné papíry mohou klientům prodávat lidé nedostatečně kvalifikovaní a bez státem vyžadované licence.

Věc má hlubší dopad. Není třeba dále držet něco tak zbytečného, jako je finanční dohled ČNB. Na co? A bylo by dobré zrušit zákony, které precizně upravují provoz finančních trhů, obchodování s cennými papíry. Stejně nejsou dodržovány, soudy je přehlížejí, státní zástupce trestní podání na jejich porušování v klidu odloží. Bylo by záhodno zrušit i trestní řád. Ať se občan stará sám, ať je „obezřetný". Anebo můžeme rovnou zrušit stát, nakoupit si kvéry a být obezřetní.

Názory Aktuálně.cz

Názory - co vy na to?

Sledujte nás na:

 

Právě se děje

před 1 hodinou

Ozbrojenci zastřelili na vancouverském letišti muže, podle úřadů šlo o válku gangů

Na mezinárodním letišti sloužícím kanadskému městu Vancouver zastřelili neznámí ozbrojenci v neděli 28letého muže. V pondělí o tom informovala agentura AP s odvoláním na kanadské úřady. Osmadvacetiletý muž byl zastřelen nedaleko odletové haly.

Policie byla přivolána na letiště krátce po 15:00 místního času v neděli a podařilo se jí zastavit auto s dvěma podezřelými. Ti na policisty zahájili palbu a ujeli. Policie našla vozidlo v plamenech o 28 kilometrů dál.

Kanadské úřady uvedly, že oběť byla policii známá a že incident souvisí s konfliktem mezi zločineckými gangy, jehož byla oblast v poslední době svědkem. Letiště zůstává otevřené.

Zdroj: ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou

Při střelbě na oslavě v Coloradu zemřelo sedm lidí

Při střelbě na narozeninové oslavě v americkém městě Colorado Springs zemřelo sedm lidí včetně údajného útočníka. Uvedly to podle agentury Reuters místní úřady.

Útočník podle úřadů dorazil na oslavu, kde se nacházela jeho přítelkyně, a zahájil střelbu. Na místě zemřelo šest osob, jeden člověk podlehl svým zraněním po převozu do místní nemocnice.

V místě oslavy se nacházely i děti, podle prohlášení policie a představitelů města však nebyly mezi oběťmi střelby. Policie uvedla, že střelec spáchal sebevraždu. Dodala, že nyní zjišťuje motiv činu.

Zdroj: ČTK
Další zprávy