Tomáš Hanák, Martin Škapík | Komentáře
22. 1. 2007 0:00

Odvrácená tvář filmu

Filmy a populární herci pokračují v náboru nových kuřáků. Co s tím?

FAKTA

V naší zemi je 10 000 pracovníků, kteří se podílejí na vzniku tištěných novin a časopisů. Jen Syndikát českých novinářů sdružuje 3 000 novinářů, ale skutečný počet novinářů je mnohem vyšší.

K tomu připočítejme asi 2 000 pracovníků, kteří se podílejí na rozhlasovém a televizním zpravodajství a publicistické práci.

Internet otevřel netušené možnosti individuální novinářské a publicistické práce. Na českém internetu působí nejméně 20 000 profesionálních a amatérských novinářů a publicistů.

32 000 lidí od novin, od oficiálních až po amatérské alternativní zdroje, se stará o naši informovanost, kulturu a zábavu.

Základním posláním novináře je poskytovat společnosti informace o důležitých událostech, které si občané z mnoha důvodů nemohou sami zajistit.

Prvořadým posláním novináře potom je vyhledávat a publikovat informace, které jsou nezbytně nutné pro zdravý život ve společnosti, pro její zdravotní, sociální a materiální fungování.

Zcela nezbytné jsou informace, které odhalují nebezpečí pro přežití společnosti, které odhalují zločinné jednání vůči společnosti nebo její ohrožení přírodními a zdraví ohrožujícími jevy.

POZVÁNKA

A nyní Vás pozvu do kina. Na premiéru krásného příběhu. Sál se zatmí a na plátně se promítá vzrušující zážitek, který prociťuje každý divák. Slzy střídají smích. Napětí střídá uvolnění, děj nás plně pohltí. Po dobrém filmu máme znovu chuť do života a cestou z kina, ale i doma přemýšlíme nad dějem příběhu.

Podobnou možnost máme u domácího kina, televizní obrazovky. Atmosféra je podobná filmové, prožíváme děj, smějeme se nebo bojíme, někdy odvracíme tvář, zakrýváme slzy dojetí. Těšíme se na pokračování příběhu nebo opakování toho, který nás nadchl a zaujal. Máme vlastní sbírku oblíbených filmů.

RÁNO

Informace o nových filmech a celebritách neopomene žádné zpravodajství. Všechna informační média navíc přinášejí speciální filmové rubriky a stránky nebo pořady k jednotlivým filmům.

Mnoho tisíc novinářů a redaktorů nám doporučí film, sdělují kdy a kde ho můžeme vidět, recenzují příběh. Dozvíme se nejen vše o filmovém příběhu, ale také každou podrobnost z filmových zákulisí a festivalů. Nejen o filmu samotném, ale také o hercích a tvůrcích.

Novináři pro nás sledují životy hvězd. Víme o jejich potomcích, flirtech i aférách, vkusu i majetku. Film má dokonce řadu vlastních časopisů a tisíce profesionálních i amatérských internetových stránek.

Pokud to shrneme, tak někdo napíše scénář většinou fiktivního příběhu. My jej hltáme v kině nebo televizi a o jeho postavách víme vše, co lze jen zjistit. Jak z filmového příběhu, tak z osobního života filmových hvězd. Informace o filmech a filmových celebritách jsou mezi novináři nejcennější.

Proč ne?

SKUTEČNOST

Před asi sedmdesáti lety někdo zjistil, že lidé jsou filmem zcela fascinováni. Obdivují okouzlující, hypnotickou atmosféru, kdy lidská vynalézavost a technika umožnila lidem velmi osobní, intimní prožití příběhu. Jsme filmem okouzleni a fascinováni. Zejména v dětství sníme o filmové kariéře a napodobujeme filmové hvězdy, jejich chování, styl, oblékání.

Téměř každá dívka a chlapec má sen být hercem nebo scenáristou, ale i mezi dospělými filmová úsloví zdomácněla a filmové melodie a písně se stávají hitem.

Podle filmu pláčeme, trneme hrůzou nebo se smějeme. Podle filmu se také oblékáme a chováme, zejména děti, které děj prožívají docela nekriticky a s nadšením.

Proto hned v počátcích získal film cenné sponzory.

Foto: Aktuálně.cz

Víte, kolik dětí začne každý den kouřit?
Odpověď čtěte ZDE - speciál Aktuálně.cz

Zdaleka nejvíce ale filmu prospívá tabák a tabák zase filmu.

Tabák je geniální produkt.

Drží své uživatele nesmírně silnou závislostí, působí změny mysli, některé můžeme vnímat jako uklidnění nebo pocit požitku, zejména v počátku této drogové závislosti.

Tabákový produkt má ale jeden bez filmu nepřekonatelný problém.

Než se děti stanou závislými kuřáky, musejí překonat počáteční odpor k této droze.

Tělo i psychika dětí se v počátku kouření brání silnými a bolestivými příznaky, které přetrvávají řadu dní i týdnů.

Dusivým kašlem, zvracením, bolestmi hlavy, motáním a mnoha dalšími.

Geniálně konstruované lidské tělo si však na toto utrpení zvykne. Nervový systém utlumí varovné příznaky. Kašel na počátku závislosti ustoupí, stejně jako i ostatní příznaky. A kuřák je na světě.

Jak ale tabákový produkt přenést přes počáteční, vstupní fázi, kdy se dětská psychika i organismus odpornému, dusivému kouři brání silnými varovnými příznaky?

Tabákový producent potřeboval vzbudit nesmírně silnou motivaci.

Silnější než vrozený, instinktivní odpor dítěte k cigaretovému kouři, silnější než řada bolestivých příznaků v počátcích.

Pomohl jedině film, který cigaretu představil jako prostředek k úspěchu, uklidnění v těch nejobdivovanějších ústech. Nastolil idoly, pro které je dítě ochotné překonat všechna trápení při vzniku závislosti a vnímá je jako nutnou daň, kterou musí překonat, aby bylo stejně dobré jako obdivovaní hrdinové z neskutečných, často překrásných filmových příběhů.

Jen hypnotický účinek filmu, mediální glorifikace filmových celebrit, přiměje miliony dětí, aby přetrpěly vstupní bolesti této rituální drogy a vnímaly je jako oběť pro vstup do vysněného světa, který jim stále představuje filmové plátno a televizní obrazovka.

Tabákový průmysl už od roku 1930 ví, že cigareta je nemoc a smrtící nástroj. Film to ví od roku 1950!

VEČER

V naší zemi je z tabáku nemocných 2 300 000 kuřáků. U tabáku přitom není doložen jediný kladný dopad na člověka, ale naopak stovky negativních, včetně úmrtí, často po předchozím utrpení a vždy po mnohdy nevratných tělesných i psychických změnách.

Jako droga je navíc úplně nesmyslný, neboť syntetické pocity a ovládání mysli lze navodit mnohem bezpečnějším drogovým nosičem, než kvůli psychotropnímu účinku nikotinu dýchat tisíce dalších zničujících látek a žít ve stálém, často podvědomém strachu, kdy nevyhnutelně přijdou nemoci a pravděpodobně i předčasná smrt.

NOVINÁŘI

Denně sto českých dětí začne kouřit. 600 000 dětských kuřáků si každý den shání cigarety.

Novináři ale nejdou do škol a na ulice, kde se z nevědomosti rituálně poškozují a zabíjejí statisíce dětí.

Jdou na tiskové konference k novému filmu, zabývají se celebritami a filmovou kulturou a sledují periodu politického divadla.

Lékaři mezitím léčí důsledky této hrozné nemoci, mohou-li.

Milion českých kuřáků má rozedmu plic v některém stádiu. Chronické záněty, zhoršená imunita, poškození psychiky a desítky zdravotních handicapů provází kuřáky a jejich děti i známé. Ti nechtě musí jejich drogu pasivně užívat.

Tabák ale působí mnoho chorob, kterým říkáme rakovina, a přes obrovskou snahu medicíny je všechny léčit prostě neumíme.

Příčinu této zhoubné choroby si děti koupí v každé prodejně potravin, ale také ve videotékách, u benzinových stanic, zkrátka všude.

V zemi, která deklaruje, že jejím prvořadým zájmem je zdravý život a tím ještě důležitějším je zdravý vývoj a život každého dítěte.

Dospělý člověk začne kouřit vzácně. Devět z deseti nových kuřáků jsou děti, nejčastěji dnes kolem dvanáctého roku věku.

Nelze si ani představit, jak jednoduše by bylo možné zachránit stovky tisíc dětských životů, kdyby se novináři pustili do informací o dětském kuřáctví a jeho příčinách.

Zdražování cigaret nemá žádný terapeutický účinek, jen zvyšuje výnos z této drogy. Zákaz kouření ve veřejně přístupných prostorách je velmi účinný nástroj pro ochranu od pasivního kouření, ale závislost také neřeší.   

Ročně se milion českých kuřáků rozhodne vlastními silami s kouřením skončit. Podaří se to ale jen dvěma lidem ze sta, tak silnou závislost tato droga vytváří.

Další se rozhodnou pro lékařskou pomoc, ale i tam je úspěšnost vyléčení z této závislosti jen 25 %.

Tabákový průmysl dobře ví, že má jen jedinou slabinu! Ta je zároveň jediným známým řešením k zastavení této epidemie:

Ochrana ještě nekouřících dětí od tabákových drog.

Záchrana ještě nepostižených, zdravých dětí. To je řešení.

Řešení epidemie dětského kouření je přitom nesmírně jednoduchá věc, administrativní věc, pokud by si ji ovšem novináři vynutili.

Proč novináře láká více film než skutečnost?

Může být krásnější pocit než zveřejnit informaci, která svou vahou a četností donutí stát začít děti od tabáku chránit? Pomoci zachránit bezpočet lidských osudů.

Přestat už podnikat protikuřácké kampaně a kroky a konečně se postavit nikoliv proti oběti, kuřákovi, ale proti příčině, tabáku!

Proti tabákovému podnikání vůči dětem!

NOC

Filmoví producenti, zmoženi exkluzivními společenskými a mileneckými povinnostmi, v klidu usínají ve svých přímořských rezidencích stejně jako filmové hvězdy. Své bezpečí mají zajištěno osobními ochránci a v klidu užívají skutečnost, kterou jim platíme za to, že můžeme sledovat na filmovém plátně jejich představy a sny.

Vzácně známe jejich skutečná jména. Pečlivě si střeží své soukromí, které novináře tolik zajímá.

Děti usínají často samy, právě u filmů, protože rodiče jsou unaveni z práce pro stát, který jim za to slibuje ochranu zdraví a svobody.

Pokud se mezi novináři rozkřikne, že přijede Sharon Stone, atraktivní herečka, novináři jdou do akce jako jeden muž.

Co na tom, že tato dáma prosadila pokračování tabákové reklamy Basic Instinct, se kterou tabákový průmysl uvedl na trh i nové cigarety Basic. Natočení druhého dílu prosadila navzdory přání scenáristy Joe Esztherhase, který sám onemocněl rakovinou z kouření a ve své omluvě přiznal, že pomáhal Holywoodu filmovou propagací kouření zabíjet miliony lidí.

Ve svém dopise "Pomohl jsem Holywoodu odsoudit miliony lidí na smrt", který otiskly New York Times, uvedl, že tabákové výrobky ve filmu jsou zbraní, namířenou proti 12-14letým dětem, jež sice zabíjí se zpožděním, ale o to účinněji.

Sharon Stone jeho prosbu nevyslyšela a Basic Instinct 2 pokračuje v náboru nových kuřáků tabákovým impériím.

Každý den sto českých dětí zbytečně onemocní kouřením, novináři ale do akce nejdou. Ani denní úmrtnost 13 000 osob ve světě na tabákové výrobky jimi nepohne. Ani miliarda nemocných a stovky milionů mrtvých.

Pokud přijede Sharon Stone na filmový festival, novináře najdete ve frontě na akreditaci a kdo se tam nedostane, tak mu to bude líto. Kdo by nechtěl udělat rozhovor s hvězdou?

Být v její blízkosti, spatřit hvězdu na vlastní oči, ucítit její parfém a zjistit, zda je ve skutečnosti stejně atraktivní a okouzlující jako v neskutečnosti filmové projekce.

Sharon Stone. Také díky této paní umírají celé generace dětí.

Také ona byla, stejně jako ostatní hvězdy filmu, opakovaně prosbou požádána, aby nepropagovala tabák ve svých filmech, protože to děti prostě napodobují. Vědci prokázali filmovou propagaci kouření jako hlavní příčinu šíření této nemoci dětí.

Tabák je nejjednodušší obchod na světě.

Stačí nalákat dítě a když už je dospělé a uvědomí si, že je nemocné, navíc otrokem této drogy, podrží jej pro výdělek tabákových a filmových baronů v nemoci silná psychická i fyzická závislost.

Jde jen o to chytit nové kuřáky. Děti!

Tak pracuje filmový marketing tabáku.

Kolik by asi dostala Julia Roberts nebo Brad Pitt či Leonardo DiCaprio za příjezd na festival?

Zadarmo nocleh v luxusním hotelu, automobil i s ochrankou, novináři by se od nich nehnuli ani na vteřinu. Vítali by je zástupci města, státu, kultury. Plnili by hlavní stránky novin i časopisů, pokud by se zdrželi déle, možná bychom po nich pojmenovali ulici.

Nejsme zaujatí proti filmu.

Film je často nádherný zážitek, nádherný příběh, podaný velmi atraktivně a sugestivně, právě proto skrze něj tabákový průmysl děti promyšleně celá desetiletí oslovuje!

Julia Roberts, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio by mohli vše.

Podnikatelé by se předháněli, aby jim zdarma otevřeli restauraci nebo bazén klidně přes celou noc. Každý jim ve všem vyhoví a filmoví přátelé prosí sponzory, zda by jim zaplatili milionové honoráře a letenky, pokud by se filmové celebrity přiletěly na dva dny pobavit právě na jejich festival.

SKUTEČNOST

Oni ale jen zabíjejí Vaše děti a dobře to vědí. Ve svých smlouvách a dohodách mají uvedeno, že se nebudou k důsledkům tabákového podnikání vyjadřovat, ale budou ho naopak propagovat!

Jen v loňském roce dostaly nejen Hollywoodské filmové celebrity, včetně těchto jmenovaných, několik stovek tisíc proseb, dopisů od dětských fanoušků, aby kouření nepropagovaly alespoň v dětských filmech. O pravidelných prosbách od lékařů a zdravotních organizací, hlavního lékařského rady Kalifornie, ani nemluvě.

Na dopisy fanoušků neodpověděla jediná z oslovených hvězd.

Jen asistentka Julie Roberts vrátila jeden z dopisů zpět s nápisem, že pokud budou děti Julii Roberts dopisy dále obtěžovat, podnikne vůči nim právní kroky! (Veškeré zde uvedené informace dokládáme dokumenty, filmy, filmovými ukázkami na stránkách projektu.)

Na rozdíl od zdraví dětí je nedoktnutelnost filmů i DVD chráněna zákonem. Reklamu na tabák je totiž třeba si pěkně zaplatit.

Stačilo by přitom tak málo, jen popsat skutečný stav věcí a nikoli virtuální filmový svět.

Když už je ale filmový svět pro novináře důležitější než ten skutečný, měli by si všimnout úlohy tabákových výrobků ve filmech i nešikovných střihů a scén, ze kterých doslova křičí, že jsou do scénáře vepsány jen proto, aby další děti dostaly neodolatelnou chuť vykouřit svou první cigaretu.

JITRO SCI-FI

Koupil jsem si noviny a pustil televizi. Dočetl jsem se, že novinářům začalo vadit, že tabákový průmysl zabíjí naše děti a jeho hlavním účinným nástrojem pro získání dětských zákazníků jsou filmová studia, naše obdivované hvězdy.

Píší o tom, že devět z deseti filmů je reklamou na kouření, která strhává naše děti do nemoci a trápení.

Ten tlak vzrůstal a najednou se stal zázrak.

Stát místo toho, aby léčil důsledky této epidemie, začal jednat, chránit ještě nekouřící děti před tabákem.

Zjistil, že cigarety nejsou potravina, ale mnohonásobný jed a karcinogen.

Že na rozdíl od alkoholu a bůčků nemají jediný popsaný klad ani při rozumném používaní.

Že jsou jen velmi neefektivním nosičem drogy nikotin, která nikoliv lidskou slabostí pro kouření, ale naopak drtivou silou závislosti přináší neuvěřitelné zisky tabákovým baronům a spřáteleným ochráncům.

Četl jsem článek, kdy se novinář zeptal herce, proč ve filmu propaguje kouření cigaret a jestli si uvědomuje, že to děti napodobují?

Herec se začal vztekat a říkat cosi o tom, že film reflektuje realitu.

Ale novinář mu namítl, že před nástupem filmové reklamy bylo kuřáků řádově méně a ženy a děti kouřily vzácně.

Jak tedy mohla reflexe předběhnout samotnou realitu?

Nebyly zde nejprve stovky milionů kuřáků, ale naopak instruktážní filmy. Vždyť jako první se učili kouřit herci. Kouření bylo nevyhnutelnou podmínkou pro získání filmové role. Produkt se nejprve museli naučit užívat propagátorky a propagátoři. Nebylo to naopak.

Odpoledne jsem se dočetl, že pod tlakem novinářů a veřejnosti sociální a osobnostní výchovu dětí na českých základních školách přestala provozovat tabáková firma a začali to dělat odborní lékaři a učitelé.

Tabákové výrobky zmizely z prodejen potravin, videoték i benzínových stanic. Tabák se začal prodávat jen v trafikách, kde byl prodej kontrolován.

Toto opatření přivítali i kuřáci, protože si na prvním místě nepřejí, aby stejnou nemocí, závislostí, se kterou si nevědí rady, trpěly i jejich děti.

Lidé přestali mít za fanatiky lékaře a laiky, kteří se snaží na narůstající dětské kuřáctví, největší hrozbu současnosti, upozornit.

Společnost díky novinářům zjistila, že fanatikem není ten, kdo dokladuje největší popsaný zločin historie, ale tabákový a filmový průmysl, který ho pro své zisky z distribuce této nemoci provádí.

Před filmy, kde se kouření propaguje, jsem viděl atraktivní upoutávky, které upozorňovaly na to, že ve filmu herci kouří a jaké jsou možné důsledky napodobování této činnosti. Žádná cenzura, jen reflexe filmové reality.

Děti, ale i dospělí se pak při filmech smáli, protože si začali kuřáckých scén všímat, toho jak jsou kašírované a nesmyslné, uměle zasazené do děje.

Reklama tabáku založená na podvědomí člověka, dítěte, přestala díky atraktivním varovným upoutávkám vloženým přímo před filmovou reklamu kouření zabírat.

Hloučky dětí, kouřících cestou do školy, začaly řídnout a vzdělávané, chráněné děti začínaly kouřit jen ojediněle.

Otevřela se skutečně veřejná diskuse o dětském kuřáctví, o jeho příčinách i o příčinách státní a politické podpory této nemoci.

Filmové hvězdy napsaly omluvné dopisy, natáčely se také filmy, které nepředstavovaly tabák jako znamení úspěchu a atraktivity, ale ukázaly skutečnou tvář kouření. Utrpení, osiření dětí, neplodnost, porušení plodu, nemoce a smrt.

Viděl jsem první dokument o tabákových producentech, výrobě tabáku a jeho distribuci. Uvědomil jsem si, jak to bylo absurdní, že jsme o tomhle produktu a jeho produkci prakticky nic nevěděli.

Nebo někdo z Vás viděl dokumentární film o pěstování, chemických úpravách a obchodování s tabákem, který vdechujeme?

Mýtus a nekonečná cenzura informací o tabáku padly!

Tabák už nemusel uplácet politiky a platit jim kampaně s jediným úkolem - zadržet ta jednoduchá opatření, která by stačila na zastavení té hrozné epidemie, která se jako mor šíří mezi dětmi.

Četl jsem novinový titulek: "Jak se může politik, jehož sponzoruje tabák, dobře starat o své obyvatele, když mu umírají právě na následky kouření?"

A najednou všichni politici zjistili, že je to vlastně pravda a že to dál takhle nejde, a hledali si své přilepšení jinde než z nemoci a smrti dětí a dospělých národa, o který se mají starat.

Odborníci zjistili, že 16 miliard cigaret, denně vykouřených ve světě, mělo velký vliv nejenom na člověka, ale také na přírodu a ovzduší.

Místo příprav na neexistující nemoci a trénování modelových situací pro případ pádu komety či přípravy stěhování na Mars se začala řešit skutečnost, zničující vláda tabákových baronů nad politickým a kulturním systémem.

Ve školách se začalo vyučovat o důsledcích kouření a nových dětských kuřáků už nepřibývalo.

Řetěz se přetrhl.

Děti začaly dýchat vzduch místo tabákového kouře a po pár letech se nenávistná atmosféra, kterou tento halucinogen generuje, stejně jako změnu mysli, agresivitu a deprese, změnila. Lidé prohlédli z tabákové clony. Děti dostaly naději na zdravý život a vývoj.

Média už nestrašila kdečím, ale konečně otevřela to nejhroznější, společnost zdrcující téma.

Dospělí začali hromadně bojovat s touto závislostí, protože také je zasáhla kampaň na ochranu dětí od tabáku.

POLEDNE

Probral jsem se do skutečnosti.

Akcie tabákového průmyslu, nejcennější papír burzovního obchodu, dále posiluje!

Philip Morris dostává další cenu za své humanitární a donátorské aktivity.

Bezpočet novinářů a osobností se sešlo na této benefiční akci a z jejího výtěžku bude zakoupen drahý lékařský přístroj, který může pomoci mnoha lidem.

Štědrý donátor Philip Morris upsal zlomek svého příjmu z nemoci a zabíjení dětí, aby několika jedincům z dvoumilionové řady vlastních obětí pomohl.

Přístroj je odepsán z daní, takže ho nakonec zaplatíme stejně my a naše děti.

Pěkné.

Novináři zatleskají a spěchají na tiskovou konferenci k novému filmu, aby popsali další neskutečný příběh a poslali čtenáře na další, bezchybně fungující reklamu na tabák.

Statisíce českých dětí si zapalují novou cigaretu, která je přiblíží k cíli.

Hlavní hygienik vyráží do potravinových obchodů, aby za halasného povyku stáhl sérii konzerv s vyšším obsahem nedovolené chemické látky, aby chránil zdraví na něj odkázaných spotřebitelů. Spolu s ním vyrážejí kameramani a zemědělská a potravinářská inspekce, také Česká inspekce obchodní.

Cestou míjejí cigarety, nabízené hned u pokladny potravin, aby se droga při příchodu i odchodu svému nemocnému připomněla.

Míjejí cigarety, které obsahují více než 4 000 chemických látek - patogenů, jedů, kancerogenů, mutagenů, také pevné látky a dehet - určených pro naše plíce, které nemají nervová zakončení a neumějí bolet, aby nám řekly, že za chvíli přestanou fungovat docela.

Bolí až nádorové onemocnění, které do plic či do dalších orgánů vlivem kouření prorůstá.

Všechno je ale v pořádku, hygienik a jeho doprovod proběhnou kolem regálu s cigaretami, jako by tento jed a z něho nemocní lidé, děti, ani neexistovali!

VEČER

Sleduji film.

Je o chlapci, který onemocněl rakovinou. Brečím u té televize, jak to, že mu nemůžu pomoci? Co je to za hroznej svět, když jsou děti takhle nemocný!

Jakou to má všechno cenu?

Žádnej Bůh není, tohle by přece nemohl dopustit.

Ve filmu mezitím krásná máma brečí, když nervózně kouří nad jeho lůžkem, aby se uklidnila a situaci zvládla. Taky doktor si zapálil, aby měl sílu jí oznámit tragickou diagnózu.

V tom zmatku a scénáři zapomene matce říct a také těm dětem, které ještě netrpí, že tabákové výrobky způsobují každý třetí nádor napříč společností a zdravotní důsledky kouření rodičů se často přenášejí na jejich děti.

Po tomhle filmu přichází na řadu detektivní film. Strhující zápletka, detektiv nevyndá cigaretu z úst, když svérázně, ale geniálně řeší jednu vraždu za druhou. Našel si krásnou slečnu s dlouhými nohami a modelingovou postavou, taky kuřačku, jak už to ve filmu chodí.

Je to svérázný chlap, ale jeho filmová role má vynikající výsledky!

Stejně jako ty ostatní. Také zítřejší ráno okusí 100 českých dětí svou první, ale většinou zdaleka ne poslední cigaretu.

A to je.

KONEC

Filmové ukázky, ale i další informace k pomoci dětem od epidemie kuřáctví najdete na projektu, jehož je Aktualne.cz partnerem http://www.retezlasky.cz/

První autor tohoto textu je herec, druhý vůdčí osobnost kampaně proti dětskému kouření
 

 

 

 

Právě se děje

před 39 minutami

Vaclík se po pauze do španělské ligy vrátil prohrou v Elche

Fotbalisté Sevilly s Tomášem Vaclíkem, který ve španělské lize chytal po více než třech měsících, prohráli utkání 26. kola na hřišti sestupem ohroženého Elche 1:2. Vaclík se dostal do branky na úkor Maročana Bunúa, který chyběl kvůli zranění prstu.

Vaclík dostal příležitost už ve středeční odvetě semifinále Španělského poháru proti Barceloně (0:3 po prodl.). V Elche poprvé kapituloval v 70. minutě, kdy ho obstřelil Raúl Guti. O šest minut později jednatřicetiletý brankář sledoval po křížné hlavičce Guida Carilla míč směřující od tyče do branky a vyrazil ho až zpoza čáry. Hosté snížili až na prahu nastaveného času, prosadil se Luuk de Jong.

Sevilla nezažívá dobré období. Na Barcelonu nestačila ani před týdnem v lize, úvodní duel osmifinále Ligy mistrů doma s Dortmundem také prohrála. Z posledních pěti soutěžních duelů zvládla jen ligový zápas v Pamploně (2:0). Elche se díky třem bodům dostalo přinejmenším dočasně ze zóny sestupu.

Zdroj: ČTK
Další zprávy