Martin Fendrych Martin Fendrych | Komentáře
3. 6. 2015 14:00

Strážníky převést k pořádkové policii. Podřídit ji starostům

Komentář Martina Fendrycha: Strážníci mají mít právo vtrhnout do hospody nebo herny, i když nemá otevřeno. Proč? Republiková policie svoji práci nezvládá.
Obecní (městská) policie dává botičky, pokuty za parkování, ale nejen. Zdaleka nejen. Dnes se pravomocemi blíží republikové policii.
Obecní (městská) policie dává botičky, pokuty za parkování, ale nejen. Zdaleka nejen. Dnes se pravomocemi blíží republikové policii. | Foto: Michaela Hasíková\Economia

Vnitro připravuje další posílení pravomocí strážníků. Obecní policie se tak pomalu posouvá na úroveň policie republikové. Nyní jde ministerstvu vnitra o to, jak píše Právo, aby strážníci směli vstoupit do hospod a heren i mimo otevírací dobu. A nejen do prostor oficiálně určených pro zákazníky, ale i jinam. V případě, že by jim majitel bránil, mohli by si vstup dokonce vynutit silou.

Posun v pravomoci strážníků je to dost drsný a skutečně už se příliš neliší od možností, jaké má Policie České republiky. Může jít o násilné vtrhnutí do soukromých prostor. V takových případech policie obvykle potřebuje soudní povolení k domovní prohlídce...

Návrh vnitra přitom není nelogický či nesmyslný. Legislativci resortu změnu zdůvodňují takto: „Často dochází k situacím, kdy jsou za neveřejné prohlašovány i prostory, ve kterých jinak dochází běžně k nabízení služeb zákazníkům. Mnohdy je též strážníkům odepřen vstup například s odkazem, že v provozovně probíhá soukromá akce, avšak na takové akci byl podáván alkohol nezletilým.“

Změnu zákona o obecní policii prosazuje ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).
Změnu zákona o obecní policii prosazuje ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). | Foto: Ludvík Hradilek

Dnes platí paragraf 17 zákona o obecní policii, který mimo jiné říká: „Strážník je při plnění úkolů obecní policie oprávněn vstupovat v živnostenských provozovnách v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky. Tím není dotčeno ustanovení paragrafu 16, pokud jde o vstup do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru.“

Vnitro píše, že jde jen o „zpřesnění“ postavení obecní policie. Nutné je prý proto, že „některá přestupková jednání, například spojená s hazardem a požíváním alkoholu či jiných návykových látek mladistvými, by zůstávala ve značné míře neřešena“. Rozuměj: dnes zůstávají neřešena. Někteří hospodští nalévají nebo prodávají drogy mladistvým a provozovatelé heren je nechávají hrát na automatech, avšak mimo otevírací dobu, na uzavřených akcích nebo v „soukromých“ prostorách, které tajně nabízejí zákazníkům.

Lidem obvykle vadí, že je policie bezzubá. Příliš přitom nerozlišují mezi obecní a republikovou složkou. Proč taky, uniforma jako uniforma. Není pochyb, že by policie měla mít nástroje, jak zabránit, aby se kluci a holky pod 18 let stávali závislými na automatech, alkoholu nebo drogách.

Bez maturity strážníci plačící

Jenomže akt, který připomíná domovní prohlídku a který může vyústit v to, že strážníci vtrhnou do skutečně soukromých prostor, kde nemají co dělat, by měla garantovat republiková policie. Ta je však, tvrdí v odůvodnění vnitro, přetížena a disponuje jen omezenými kapacitami. Proto ji obecní policie čím dál víc nahrazuje a k tomu potřebuje vyšší pravomoci. Její původní smysl se mění. Už nejde jen o veřejný pořádek, o drobné přestupky, ale o vyšší rovinu bezpečnosti.

Zpřísňují se i podmínky, za nichž se muž nebo žena mohou stát strážníky. Od příštího roku budou muset mít povinně maturitu. (Stejná je základní vstupní podmínka k Policii ČR.) Někteří strážníci budou moci dostat výjimku. Ti, kteří třikrát absolvovali tzv. licence před ministerskou komisí a jsou starší 45 let. Dodejme, že ke konci roku 2013 maturita chyběla více než 850 strážníkům.

Celkem u nás v roce 2014 sloužilo u obecní policie přes 9,5 tisíce lidí, strážníků bylo evidováno necelých 8,5 tisíce. Nejde tedy rozhodně o malou skupinu lidí, kterým novela případně rozšíří pravomoci. Strážníků je zhruba pětkrát méně než policistů (těch máme asi 40 tisíc).

Pravomoci obecní policie rostou a jsou na ni kladeny stále vyšší požadavky. Nejen povinná maturita strážníků; podle chystané novely vnitra by se napříště žadatelé o práci u obecní policie nesměli dopustit pokutovaného dopravního přestupku, nesměli by holdovat alkoholu nebo drogám a nesměli by být podezřelí ze spojení s extrémisty.

Rozdíl mezi obecní a republikovou policií se stírá. Logicky se tedy nabízí další krok. Zrušit obecní policii, schopné strážníky a strážnice přijmout do řad pořádkové policie a tuto buď přímo podřídit starostům, nebo jim umožnit, aby určovali její priority. Byl by to rázný krok směrem k posílení místní bezpečnosti. (Jinde ve světě to funguje, kupříkladu ve Velké Británii.)

Tak, jak to vnitro pytlíkuje dnes, vzniká jakýsi hybrid, strážníci policajty jsou i nejsou, přitom se od pořádkové policie prakticky neliší, jen mají ze zákona o něco nižší pravomoci, které se jim však nenápadně a stále zvyšují. Dá se předpokládat, že by samospráva proti takové změně „směrem k lidem“ mohla těžko něco namítat, zvlášť pokud by měla přímý vliv na pořádkovou policii a její úkolování.

 

Právě se děje

před 4 hodinami

Nejméně 20 mrtvých si vyžádala série výbuchů na vojenské základně

Nejméně 20 mrtvých si vyžádala série výbuchů na vojenské základně u města Bata v Rovníkové Guineji. Další stovky lidí byly podle médií zraněny.

Zdroj: ČTK
Další zprávy