reklama
 
 

Strážníky převést k pořádkové policii. Podřídit ji starostům

3. 6. 2015 14:00
Komentář Martina Fendrycha: Strážníci mají mít právo vtrhnout do hospody nebo herny, i když nemá otevřeno. Proč? Republiková policie svoji práci nezvládá.

Vnitro připravuje další posílení pravomocí strážníků. Obecní policie se tak pomalu posouvá na úroveň policie republikové. Nyní jde ministerstvu vnitra o to, jak píše Právo, aby strážníci směli vstoupit do hospod a heren i mimo otevírací dobu. A nejen do prostor oficiálně určených pro zákazníky, ale i jinam. V případě, že by jim majitel bránil, mohli by si vstup dokonce vynutit silou.

Posun v pravomoci strážníků je to dost drsný a skutečně už se příliš neliší od možností, jaké má Policie České republiky. Může jít o násilné vtrhnutí do soukromých prostor. V takových případech policie obvykle potřebuje soudní povolení k domovní prohlídce...

Návrh vnitra přitom není nelogický či nesmyslný. Legislativci resortu změnu zdůvodňují takto: „Často dochází k situacím, kdy jsou za neveřejné prohlašovány i prostory, ve kterých jinak dochází běžně k nabízení služeb zákazníkům. Mnohdy je též strážníkům odepřen vstup například s odkazem, že v provozovně probíhá soukromá akce, avšak na takové akci byl podáván alkohol nezletilým.“

Dnes platí paragraf 17 zákona o obecní policii, který mimo jiné říká: „Strážník je při plnění úkolů obecní policie oprávněn vstupovat v živnostenských provozovnách v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky. Tím není dotčeno ustanovení paragrafu 16, pokud jde o vstup do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru.“

Vnitro píše, že jde jen o „zpřesnění“ postavení obecní policie. Nutné je prý proto, že „některá přestupková jednání, například spojená s hazardem a požíváním alkoholu či jiných návykových látek mladistvými, by zůstávala ve značné míře neřešena“. Rozuměj: dnes zůstávají neřešena. Někteří hospodští nalévají nebo prodávají drogy mladistvým a provozovatelé heren je nechávají hrát na automatech, avšak mimo otevírací dobu, na uzavřených akcích nebo v „soukromých“ prostorách, které tajně nabízejí zákazníkům.

Lidem obvykle vadí, že je policie bezzubá. Příliš přitom nerozlišují mezi obecní a republikovou složkou. Proč taky, uniforma jako uniforma. Není pochyb, že by policie měla mít nástroje, jak zabránit, aby se kluci a holky pod 18 let stávali závislými na automatech, alkoholu nebo drogách.

Bez maturity strážníci plačící

Jenomže akt, který připomíná domovní prohlídku a který může vyústit v to, že strážníci vtrhnou do skutečně soukromých prostor, kde nemají co dělat, by měla garantovat republiková policie. Ta je však, tvrdí v odůvodnění vnitro, přetížena a disponuje jen omezenými kapacitami. Proto ji obecní policie čím dál víc nahrazuje a k tomu potřebuje vyšší pravomoci. Její původní smysl se mění. Už nejde jen o veřejný pořádek, o drobné přestupky, ale o vyšší rovinu bezpečnosti.

Zpřísňují se i podmínky, za nichž se muž nebo žena mohou stát strážníky. Od příštího roku budou muset mít povinně maturitu. (Stejná je základní vstupní podmínka k Policii ČR.) Někteří strážníci budou moci dostat výjimku. Ti, kteří třikrát absolvovali tzv. licence před ministerskou komisí a jsou starší 45 let. Dodejme, že ke konci roku 2013 maturita chyběla více než 850 strážníkům.

Celkem u nás v roce 2014 sloužilo u obecní policie přes 9,5 tisíce lidí, strážníků bylo evidováno necelých 8,5 tisíce. Nejde tedy rozhodně o malou skupinu lidí, kterým novela případně rozšíří pravomoci. Strážníků je zhruba pětkrát méně než policistů (těch máme asi 40 tisíc).

Pravomoci obecní policie rostou a jsou na ni kladeny stále vyšší požadavky. Nejen povinná maturita strážníků; podle chystané novely vnitra by se napříště žadatelé o práci u obecní policie nesměli dopustit pokutovaného dopravního přestupku, nesměli by holdovat alkoholu nebo drogám a nesměli by být podezřelí ze spojení s extrémisty.

Rozdíl mezi obecní a republikovou policií se stírá. Logicky se tedy nabízí další krok. Zrušit obecní policii, schopné strážníky a strážnice přijmout do řad pořádkové policie a tuto buď přímo podřídit starostům, nebo jim umožnit, aby určovali její priority. Byl by to rázný krok směrem k posílení místní bezpečnosti. (Jinde ve světě to funguje, kupříkladu ve Velké Británii.)

Tak, jak to vnitro pytlíkuje dnes, vzniká jakýsi hybrid, strážníci policajty jsou i nejsou, přitom se od pořádkové policie prakticky neliší, jen mají ze zákona o něco nižší pravomoci, které se jim však nenápadně a stále zvyšují. Dá se předpokládat, že by samospráva proti takové změně „směrem k lidem“ mohla těžko něco namítat, zvlášť pokud by měla přímý vliv na pořádkovou policii a její úkolování.

autor: Martin Fendrych | 3. 6. 2015 14:00

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama