Martin Fendrych Martin Fendrych | Komentáře
7. 1. 2022 7:30

Hogenová lidem lže, v Česku teď není hůře, než bylo za komunismu

Když někdejší učitelka marxismu-leninismu tvrdí, že žijeme v totalitě trhu, manipuluje. Dnes nejsme vystaveni žádné diktatuře, máme volbu.
Milada Horáková byla popravena za své názory. Skutečně je totalita trhu horší než ta komunistická?
Milada Horáková byla popravena za své názory. Skutečně je totalita trhu horší než ta komunistická? | Foto: ČTK

Žijeme v čase tři desítky let vzdáleném od totality. Mileniálové jsou odkázáni na svědectví starších generací, ústní či písemná, aby si mohli udělat představu o době politické, státní nesvobody. Velmi záleží na tom, kdo jim svědectví podává. A záleží i na tom, jak se pracuje s pojmem totalita. Jak se používá a zneužívá.

Na Aktuálně.cz vyšel rozhovor s filozofkou Annou Hogenovou Žijeme v totalitě trhu. Peníze ovládly i vědu, proto jí lidé přestali věřit. Hogenová nepředvádí jen rozmělnění pojmu, ale jeho přeznačení. Najednou se totalita jeví jako něco, čím za komunistů nebyla. A zároveň je doba svobodu drtícího komunismu či socialismu vykreslena úplně jinak, jako v podstatě pohoda oproti tomu, v jakém pekle žijeme dneska. Je to podvod, lež a opak filozofie coby lásky k vědění.

Hogenová odpovídá na otázku, jestli jí porevoluční kapitalismus připadá stejně nebezpečný jako předlistopadová totalita. "Vidíte to opravdu tak černě? Spousta lidí by vám namítla, že přece máme svobodu."

Odvětí: "To jsou chudáci. Samozřejmě že žijeme v totalitě. Socialistická totalita byla totalitou myšlenek. Kapitalistická totalita je ale skrytější a o to nebezpečnější. Je to totalita trhu a trh se stává podmínkou přežití každého z nás. Socialismus šel po našem myšlení a nebyla to dobrá doba. Současná doba je ale ještě horší, protože jde po našem pudu sebezáchovy. Pokud by člověk vystoupil z kafemlejnku trhu, vystavil by se tím existenčnímu ohrožení."

Prásk. Lidé, kteří si myslí, že žijeme ve svobodě, jsou "chudáci", zřejmě tedy chudáci duševní, blbci, protože "samozřejmě žijeme v totalitě". Takový výrok bych čekal od někoho z KSČM nebo SPD, ne od ženy, jež přednáší filozofii.

Co to vykládá a proč? Podstatné: ona může, zatímco za totáče by nikdy veřejně neřekla, že "socialistická totalita byla totalitou myšlenek", protože by ji vyhodili z práce, dost možná i zavřeli. Dnes může vykládat jakýkoli blud a nic se neděje, žijeme ve svobodě.

Ne, nebyla to totalita myšlenek, byla to totalita, lidi ovládal strach o existenci, vládla nad nimi komunistická strana a tajná policie StB. Komunisté zabili oba dědečky, vraždili, zavírali, nemohl jsem studovat, co jsem chtěl, nemohl jsem cestovat, nemohly vycházet knihy, hrát kapely, skuteční filozofové byli ničeni, mučeni a ponižováni, nesměli přednášet. Lidé se báli, křivili, udávali. Doba nesvobody.

Fenomenoložka a marxistka-leninistka

Žila tu i elita, které se dařilo a která dnes může lhát o tom, že je to horší. Filozofka Hogenová vstoupila v roce 1975 do komunistické strany (KSČ), 1978 získala doktorát na FF UK, během 80. let se obrátila k fenomenologii a vyučovala marxismus-leninismus na FTVS UK. Na studenty měla vliv, v roce 1989 jimi byla zvolena do "revolučního výboru FTVS UK".

Takže učitelka marxismu-leninismu a fenomenoložka vykládá, že kapitalistická totalita je horší než socialistická. Neřekne komunistická, ale byla to totalita komunistická, kdy vládli komunisté, měli k ruce represivní složky, policii, tajnou policii, armádu, soudy a tuto sílu využívali proti občanům.

Pojďme k té její kapitalistické totalitě. "Je to totalita trhu a trh se stává podmínkou přežití každého z nás." Skutečně totalita? Má trh k ruce represivní složky a věznice? Nutí nás lhát? Udávat spoluobčany? Nemáme volbu? Je to zase buď lhát a přežít, nebo mluvit pravdu a vyfasovat kriminál či smrt?

Dejme tomu, že na tu nemocnou, podvodnou úvahu přistoupím. Za komunismu jste z totality nemohli uniknout, leda emigrovat, ale i to bylo pro exponované jedince nemožné. To je vlastnost totality, nemůžete z ní fyzicky uniknout, svobodní můžete zůstat jen myšlenkově, postojově. A pak vás pronásledují, vyslýchají, nakonec zavřou nebo popraví jako Miladu Horákovou. Stačí se podívat do dnešní komunistické Číny či Severní Koreje, do putinovského Ruska.

Jak je to s trhem? Musíte si denně kupovat nové věci? Jste otroci trhu? Diktuje vám? Nemůžete uniknout? Nemůžete vypnout televizi s reklamami? - Nelze to srovnávat, je to nesmyslné, absurdní srovnání, lež. Trh byl i za bolševika, kvetl ten černý, kde se prodávaly západní desky, knihy, džíny. Ten pro rudou elitu, Tuzex. Trh, kde si lidé vytvářeli sítě známostí, aby sehnali pračku nebo auto.

Hogenová sice vysloví lživou interpretaci, ale mazaně, zabalí ji do šikovně zvolených slov, jež matou publikum neznalé filozofických termínů a komunistické reality. Už za bolševika, když přednášela marxismus-leninismus na oficiální, státní půdě, musela šikovně pracovat se slovy, jinak by ji studenti nezvolili do revolučního výboru FTVS UK, že.

Člověk se svou člověčinou je pořád "zvířátko"

Takhle to dělá v celém rozhovoru. Co si počít s větou "Žijeme v době, která je pyšná na úspěchy technologického charakteru, ale člověk se svou člověčinou je pořád spíš zvířátko než cokoli jiného"? Co je to za filozofii, kde je člověk "zvířátko" a nijak se to nevysvětlí?

Mladí lidé jsou dnes chudáci - za socialistické totality asi nebyli. "Politika, kultura i učitelé jim odmala vštěpují, že technologické procesy všechno vyřeší." Kde to Hogenová vzala? Mám čtyři děti, ani jednomu nikdo nic takového nevštěpoval.

Samo sebou to chce celé pokrýt cukrovou polevou filozofie: "Aby člověk byl bytostí, která je schopná tišiny duše, v níž nejsou deprese, musí vědět o tom, že na světě je nicota, co se podobá smrti. Přijetí smrti je ontologickou nevyhnutelností pro možnost života v jistotě." Zkráceně: smrt, ne trh.

Jak tedy Hogenová, zřejmě bytost, jež je schopna "tišiny duše" a ví, že je na světě nicota, co se podobá smrti, pracovala s tou tišinou, když za minulého, totalitního režimu přednášela na vysoké škole marxismus-leninismus?

Pro Paměť národa vysvětlila, co ji přivedlo mezi komunisty. "Proběhlo to tenkrát tak, že jsem přišla na komunistický výbor Prahy 5 a oni se mě ptali, proč tam vstupuji, a já jsem řekla, že mě k tomu vedou etické důvody. Zeptali se tedy jaké a já jsem jim odpověděla, že bych chtěla, aby si občané byli opravdu rovni, poněvadž to pokládám za něco, co je dobré pro etiku. Pravý důvod byl však ten, že jsem byla rozvedená a zůstala jsem s dcerou sama. Dostala jsem práci na rok a potřebovala jsem pracovat i nadále." Ano, je na světě nicota, co se podobá smrti.

Anna Hogenová manipuluje, nežijeme v kapitalistické totalitě trhu, nežijeme v totalitě. Totalita tu panovala za komunistů, je lež, že je to dneska horší než tehdy. Dnes máme volbu, vždyť i Okamurova SPD si filozofku Annu Hogenovou zve na svoje akce

Prosila jsem Pannu Marii, abych nepromluvila, vzpomíná na krutý výslech ve vězení Marie Chalupová (video Paměti národa z 25. října 2018)

Prosila jsem Pannu Marii, abych nepromluvila, vzpomíná na krutý výslech ve vězení Marie Chalupová. | Video: Paměť národa
 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy