Jakub Antoš | Názory
16. 3. 2007 10:46

Má být Klaus i příštím prezidentem?

Debata týdne - Před prezidentem Václavem Klausem je poslední rok jeho mandátu. Chcete opět na Hradě Klause? Napište nám!

V roce 2008 budou zákonodárci volit novou hlavu státu.

Redakce Aktuálně.cz při této příležitosti připravila Speciál Poslední rok prezidenta.

Foto: Aktuálně.cz
SPECIÁL - Poslední rok prezidenta

Zde naleznete články o počínání Václava Klause ve funkci, nejnovější zprávy o jeho osobě a také hlasovací hru, ve které budete moci po následujících jedenáct měsíců hlasovat pro své favority a případně je i navrhovat, nebudete-li spokojeni s nabídkou.

ANKETA - Hlasujte pro vašeho favorita na prezidentský úřad

Další možností, jak vyjádřit svůj názor na současnou hlavu státu a čtyři roky jeho prezidentství, je tato diskuse.

Má být Václav Klaus zvolen prezidentem i na druhé funkční období? Dali byste mu svůj hlas, kdybyste měli možnost?

Foto: Aktuálně.cz
Foto: Aktuálně.cz

24

:

29

______________________________________________________________

Zde postupně zveřejníme Vaše neanonymní názory:

Je na čase zbavit prezidentský úřad toho monarchického hávu, do něhož je stále tak pevně zahalen. I po téměř století trvání republiky jsou volby prezidenta v této zemi spíše vybíráním voleného krále (samozřejmě také v důsledku oněch neblahých historických okolností).

Otevírá se mi nůž v kapse, když si někde přečtu takové ty naivní názory typu: "Nikoho lepšího stejně nemáme." Ačkoliv o tom, zda bychom mohli mezi ze svými spoluobčany najít někoho samolibějšího a sebestřednějšího než je Václav Klaus, lze pochybovat, obecně shledávám toto tvrzení za nesmysl. Nepřeceňujme tu zdánlivě vysokou prezidentovu popularitu (mnoho politiků a političek také požívalo v jisté době značné obliby), jež z velké části vyvěrá především z prestiže úřadu samého. Náš současný prezident není tak geniální a úspěšný, jak ho leckteří lidé a média záměrně líčí. Určitě o něm nelze říct, že čeho se dotkl to proměnil ve zlato, výsledky ekonomické transformace v 90. letech zůstávají přinejlepším rozpačité. Jeho samotné zastávání úřadu prezidenta se mi jeví podobně rozporuplné. Prezidentovy názory na mnoho závažných témat úzce se dotýkajících našeho života (jeho postoj k EU, či ochraně životního prostředí, ale také třeba vytrvalé nerespektování základního zákona státu) jsou často obskurní. Václav Klaus hlásá svobodu a liberalismus a přitom odmítá různé soukromé občanské aktivity. Avšak v čem ony uvedené hodnoty spočívají? Kde vznikají? Právě v možnosti existence těchto rozličných osobních iniciativ jednotlivých občanů.

Přestaňme kolem Václava Klause šířit ten nekriticky obdivný postoj a objektivně zhodnoťme jeho přínos naší zemi. Myslím, že jedno prezidentské volební období bylo pro něho již dostačujícím oceněním jeho služeb státu.

Jan Mercl, student

Václav Klaus na Hradě je to je neuvěřitelná směs intrik, pokrytectví a narcismu, kterou tento arogantní neúspěšný vládce z post-bolševického období představuje.

Stále si dělám naději, že je to snad jen zlý sen.!Klaus ještě v politice! a dokonce chce být znovu mým prezidentem!!!

Bohužel poznávám, že je to pravda o stavu a morálce zdejších zvolených politických garnitur, pravda o skutečném stavu naplňování tzv.parlamentně-demokratického státního zřízení.

Podle mého názoru, Václav Klaus je úspěšný demagog, nacionalista až šovinista, směšná karikatura představitele post-bolševické školy, cesty vnímání světa kolem sebe, státníka který je státník k tomu aby přesvědčil svůj "sprostý" lid, že je důležité být jiný než "oni". Ve stylu: Hrát na strunu hlupáků, že My jsme jedineční, pokud se tedy semkneme před všemi kdo
není náš, kolem Ho! poloboha z všeznalce! Protože každý kdo nemluví našim světovým českým jazykem, je tak trochu proti nám!!!

To co Klaus páchá proti integraci Evropy, to je trestuhodné. On to ví nejlépe sám, ale právě proto, že má "přečtený" svůj lid hraje na strunu své voličské základny.

Klaus je takový "sametový" spíše "knedlíkový" diktátor.

Je mi líto, že náš národ je tak morálně, duševně  a lidsky "vygumovaný" právě i "porevolučními" nepotrestanými zlodějinami a korupcí Klausovými souvěrci, přerozdělením země do rukou post-STBáků, a komunistických kádrů, jakož i brutálních a všehoschopných osob s výše uvedenými předpoklady. Nechápu, proč lidé uvažují, jak uvažují, proč volí dokola partaje, které zklamaly, proč nové partaje nakonec jsou s těmi předešlými zajedno. Co je to za ducha doby, který vyplodil takovou politickou reprezentaci, vládu a takového prezidenta! Nechci dál raději na to myslet....
  Já je nevolím, stejně jako Václava Klause, toho co je teď prezidentem, bych nikdy nevolil, není to totiž spolutvůrce lepšího světa, ale je to morální destruktor, není to dobrý člověk, ale sobec.!
Alespoň pro mě.

Tak přátelé, kéž je nás víc, co Vám takový způsob zprávy a vedení země vadí a chtějí ve svém čele lidi, kteří budou mít čistý morální kredit, jež  budou odmítat komunistické a jiné zločinecké ideje, ne se komunisty klidně nechat zvolit prezidentem.!!!
Je mi smutno. Je mi zle. Ale jedno je jisté, nikdo nám nepomůže věci změnit k lepšímu. Musíme začít od sebe. Kéž bych mohl jednou říct, mění se to k lepšímu. Na další naše prezidentské volební období jistě období "Klausovy éry" se dívám s velkými obavami.!

Pavel Mikel, těžce zkoušený podnikatel, Březůvky na Zlínsku

Možná by jsme jej mohli prezidentský post omladit.

Marně však přemýšlím o vhodném kandidátu, který by splňoval požadavky na našeho prezidenta. Nenapadá mne nikdo. Ovšem měli bycho někoho hledat. Pan Klaus tu nebude navěky. Tudíž v současné době jsem jednoznačně pro pana Klause.

S přáním příjemného dne, Kužela Michal, [email protected]

Vážená redakce, dovolte, abych přispěl do debaty o volbě Václava Klause následujícím textem:

Na jiných stránkách jsem poznamenal, že kuponovka byla akcí veskrze socialistickou - cosi mezi lidovým kapitalismem a rozdáním majetku národu a že se necítím povolán posoudit jak dalece pan V. Klaus odpovídá za její průběh. K panu V. Klausovi jako osobnosti:

- Je velmi inteligentní a z jeho projevů a reprezentování v zahraničí se mi nechce zvracet

- Přinejmenším verbálně vystupuje jako vlastenec a dokáže se českého národa zastat. Nefalšuje dějiny

- Nesnaží se horlivě zavést každou kolosální pitomost, kterou někdo venku vymyslí mezi odpoledním a večerním šnapsem

- Nejeví ochotu splnit každé přání zvenčí dříve, než je vysloveno bez ohledu na elementární zájmy národa

- Nazývá věci pravými jmény, má osobní odvahu stát i proti požadavkům politické korektnosti a nevyznačuje se pověstným českým vlezprdelismem.

Na obzoru nevidím vhodného protikandidáta a vzhledem k těmto skutečnostem verdikt zní ANO.

Ing. Karel Mueller, manažer

Jsem pro přímou volbu prezidenta. Václavu Klausovi vytýkám podíl na zániku Československa, který už ovšem v podstatě odčinil. Z aktuálních postojů mi vadí jedině jeho názor na klimatickou změnu. Jinak je vynikajícím prezidentem. T.G. Masaryk, Edvard Beneš a Ludvík Svoboda v něm mají důstojného následovníka. Pokud se účinně postaví proti americké žádosti o zřízení radarové stanice, ať je prezidentem i ve druhém funkčním období.

Václav Hála, šéfredaktor portálu www.sustainable.cz

Jednoznačně jsem pro Václava Klause. Stává se pomalu, ale jistě charismaritickou osobností naší politiky. To co jiným vadí já považuji za přednost.Kdyby si Ti různí odpoůrcí uvědomili, že nikdo není bez chyb, ale jak se vyvíjel Klaus, před tím já smekám.(Také jsem ho kdysi "nemusel").

Břetislav Bartusek, v.r., [email protected]

Nikdy bych Václava Klause nevolil.

1. Není nadstranický prezident
2. Jeho zásahy do moci soudní nesvědčí pro velký cit pro demokracii
3. Vadí mi brojení proti občanským aktivitám
4. Vadí mi jeho přístup ke katolické církvi jako k turistickému spolku a negativismus ke konkordátu
5. Vadí mi jeho rozbíječský vztah k Evropské unii
6. Vadila mi vždy jeho nedostatečná podpora rozvoje střední vrstvy, která je zárukou demokracie
7. Vadila mi opoziční smlouva
8. Jeho vlády instalovaly ve zdravotnictví socialismus, ze kterého se dodnes nemůžeme vzpamatovat
9. Jeho minulost a služba komunistům v Prognostickém ústavu je stále pro nás temná
10. Příliš se snažil prodlužovat jednání o vládě
11. U prezidenta bych očekával větší cit pro Ústavu

Bohumír Šimek, Křemže

Coby prezident pan Václav Klaus velice dobře reprezentuje naši republiku. Má svůj názor a dokáže jej věcně obhájit. Nevím proč by měl být v otázce vztahu k EU, k té snaze nám nadirigovat zbytečně přetloustlou "bibli" coby jakousi ústavní smlouvu a v dalších otázkách (vztah k církvi, radarová základna, povolební uspořádání) jiný. Rozhodně nechci za prezidentku Petru Buzkovou nebo Petrušku Šustrovou. Nechci ani pana Sokola s povislou čelistí a s růžencem v kapse, nechci vzteklého trpajzlíka Pitharta, nechci vulgárního Jirku Paroubka. Nechci řadu jiných, kteří by jenom poklonkovali Bruselu. Pan Václav Klaus má úroveň, buďme rádi, že jej máme.

Jiří Plaček, Pardubice, obchodník, [email protected]

Dobrý den! Vážím si mnohého, co Václav Klaus v polistopadovém období pro transformaci celé společnosti udělal. Uznávám, že jako prezident vystupuje na úrovni, je to reprezentativní osobnost. Ale k budoucnosti už nemá co říct, hlavně nic pozitivního. Zatuhl v různých svých dříve vybudovaných pozicích, až příliš často nezvládá přiměřené reakce na nové podněty. Asi potřebujeme i nějakou rozumnou "brzdu", ale ne malicherné lpění na vlastních "pravdách", které se postupně stává směšným. Vím, že máme řadu jiných všeobecně vážených osobností, které by mohly být lepšími prezidenty. Ještě jak o tom přesvědčit politiky? Za sebe hlasuji proti tomu, aby byl Václav Klaus hlavou našeho státu i v dalším funkčním období.

RNDr. Jitka Soukupová, Dobřichovice, [email protected]

A proč ne? Protože reprezentuje více jak dobře republiku, to některým křiklounům zřejmě nedělá moc dobře. Ale pokud já vím, tak si vede velice dobře, nesype milosti jako mouku, ale chce, abychom se měli ještě lépe ( i kdyžto neplatí vždy, já mám zajímavý měsíční příjem celých 200,- Kč a to na francouzké hole). Ale na druhou stranu nemusí se stydět za to, že by někomu "nadržoval". Jenom ne proboha vulgaristu a potrhlýho Paroubka.

Martincová Ivanka, čekatelka na starobní důchod

Rád bych také přispěl k debatě o dalším působení pana Klause na prezidentském postu.

1. Jak se cítím pod jeho prezidentováním?

Cítím se  rozpačitě, neboť na mne působí jako člověk s příliš velkým pocitem intelektuální nadřazenosti a neomylnosti. Nemyslím si, že  je tento jeho základní postoj pro nás ostatní tím, co by nás mělo inspirovat a povznášet, tak jak bych od prezidenta očekával.

2. Je prezidentem nás všech?

Myslím, že nikoliv. Vždy v jeho postojích objevuji jeho stranickou příslušnost, takže je nejspíš prezidentem příznivců ODS a ne jak v rétorice používá prezidentem nadstranickým všech občanů.

3. Máme lepšího kandidáta na tento úřad?

Pokud se zamýšlím nad tím, kdo by nám mohl  prezidentovat v dalším období, přes to všechno co uvádím výše, nevidím nikoho lepšího. A to pro jeho erudovanost, způsob vystupování, logiku uvažování, neservilní postoje a stálost názorů. Říkám to i přes to, že mám na celou řadu jeho politických, ekonomických a společenských názorů rozdílný pohled.

Ing. Vladislav Vencovský

Proti tomu, aby byl Klaus ještě jednou prezidentem, mám tolik důvodů, že ani nevím, který je ten hlavní. Myslím, že bych si mohl i odmyslet, že jsem jiného politického přesvědčení než on, ale především jde asi o to, že Václav Klaus již dlouhá léta svými názory prokazuje, že nemá příliš široký rozhled u věcí, u kterých by jako politik rozhled mít měl. Na věci se dívá hodně ideologicky a především velmi osobně a neotevřeně. Každému doporučuji přečíst si Vieweghova "Báječná léta s Klausem", tam je to ilustrováno dost názorně, i když literární kvalita knihy v jiných aspektech je sporná.

Petr Slavotínek, kulturní redaktor, Praha 1

Vážení, každý může mít svůj názor na pana prezidenta Klause, ale když čtu některé názory na něho, tak je mi těch pisatelů líto a z některých je mi dokonce i špatně. Co vlastně chcete ? Chcete zvolit prezidentem Paroubka, který má jedinou touhu být mocný a dokonce se netají tím, že mu někdo z hůry (asi Bůh) dává pokyny, aby to vzal, to snad ne. Panu Klausovi lze vyčíst ledacos, ale většina negativních pohledů na něho je jen subjektivní pohled toho kterého novináře. Kdysi, když byl premiérem, tak mu podlézali, a když ho několik bezvýznamných spolustraníků podrazilo, najednou prozřeli a vidí na něm jen to nejhorší. Mě vadí to, že se v novinách neobjevují zprávy o tom co se skutečně stalo, ale všechno jsou to názory novinářů na tu kterou událost. Není to tedy zpráva o tom co se stalo, co kdo udělal, ale názor nějakého pisálka, který popisuje událost ze svého pohledu, komentuje ji a doplní svými myšlenkami o tom s kým si chce vyřídit účty. To je bohužel největší bolest naší žurnalistiky. Novináři nepopisuji kroky pana prazeidenta Klause, ale popisují to tak, jakoby viděli do jeho hlavy, vymýšlejí si co si o myslí, a to doplní svojí nenávistnou terminologií a mají svůj příspěvek hotový. Obyčejní lidé nemají možnost se seznámit s skutečností a vycházejí z toho co čtou v novinách nebo vidí v televizi, vždyť tam by si nedovolili lhát, ale v tom se pletou. Někteří novináři nesahají panu prezidentovi ani po kotníky, a proto si s ním vyřízují tento "hendikep" tím, že ho pomlouvají a podsouvají mu i to co nikdy nevyřknul. Velikost pana prezidenta Klause je v tom, že se těmito, jak na Slovensku říkají, "naničhodníky", vůbec nezabývá a nereaguje na jejich nenávistnou činnost. Nevidím žádnou jinou osobnost, než je pan Klaus, která by mohla stát v čele ČR. Je to člověk vzdělaný, jazykově velmi zdatný, který dosud neudělal tomuto státu ostudu, jako někteří ministři nebo poslanci jejichž výčet by zabral několik stránek tohoto webu. Proto si myslím, že je jedinou osobností, kterou lze znovu nominovat na prezidenta. Všichni ostatní, o kterých se uvažuje, jsou lidé jen s úzkým pohledem na svět. Jeden navrhuje pana Halíka, ale ten je většině tohoto národa neznámou osobou a navíc v ateistické zemi, kde je církev zejména postojem svých nejvyšších představitelů v nemilosti, je to osoba nevolitelná. Také všichni disidenti, počínaje panem Pithartem po pana Sokola jsou pro tento národ nepřijetelní. Ti navíc trpí jakousi představou nedocenění a nevděkem tohoto národa, a proto jsou nevolitelní. Jsem už na světě více jak 6 desetiletí, a tak o každém z minulosti také ledacos vím o jeho čestnosti, kterou se tak rádi ohánějí. Je mi úzko z toho, že prezidenta budou volit zase poslanci a senátoři. Za většinu z nich se stydím, že se vůbec mohli dostat do takových funkcí a rozhodují o našich životech. Ti budou rozhodovat o hlavě státu, když nejsou schopni udržet svojí chtivost na uzdě, a když je poslouchám, jak se vyjadřují o kandidátovi na prezidenta, jak oni to vidí a jak je zklamal, tak mě naskakuje husí kůže. Zejména jedna stovka našich poslanců, kteří mají většinou komunistickou minulost a do dnes se netají myšlenkami na diktaturu proletariátu, je pro mne jako mého zástupce, který za mne bude volit prezidenta nepřijatelná. Všichni před volbami byli pro přímou volbu prezidenta, ale jak byli zvoleni, tak už zase chtějí rozhodovat o všem sami. 82% obyvatelstva ČR nejvíce důvěřuje právě prezidentu Klausovi, ale to pro naše poslance nic neznamená oni mají na jeho osobu jiný názor, a proto nějakých 140 nebo 141 osob bude diktovat 8 milionům obyvatel svojí vůli. Měli bychom se nad tím velice vážně zamyslet a možná bychom měli při tom vzpomenout na Olivera Cromwela, který když viděl, že v horní a dolní komoře anglického parlamentu nelze dosáhnout nějakého rozumného výsledku, tak je prostě rozehnal a možná kdybychom to udělali také, tak bychom hodně ušetřili a bylo by na zdravotnictví a důchody.

Petr Švíř, [email protected]

Za celou politickou kariéru jste mně nepřesvědčil že jste dobrý politik a člověk, proto bych hlasoval proti, Když to vezmu jen zhruba, utahování opasků, ale jen někdo, zpackaná privatizace, rozdělení republiky, neochota stát se evropanem, schválení současné vlády. A mohl bych pokračovat dál, ale proč, stejně nic nezměním.
 
Fiala Vladimír, Bystřice,  [email protected]

Naprosto souhlasím s příspěvkem pana Jiřího Plačka z Pardubic, takže se pod jeho názor podepisuji. Václav Klaus je skvělý prezident, jsem ráda, že takového máme, že nás ve světě reprezentuje vzdělaný člověk s ekonomickým i politickým přehledem, perfektně jazykově vybavený, dobře vypadající, vždy vkusně oblečený, který se nenechá snadno zmanipulovat a svoje názory nemění ze dne na den. Také paní Livie Klausová v roli dokonalé první dámy nasadila laťku hodně vysoko, myslím, že se jí málokterá nástupkyně vyrovná.

Alena Drábová, Praha 5

Václav Klaus je nejvýraznějším politikem polistopadové éry a nesporně se zasloužil o bezkrisový vývoj naší společnosti od socialismu ke kapitalismu. Poznal jsem jej jako kolegu ve velmi různorodém kolektivu pracovníků Prognostického ústavu ČSAV i jako ministra financí ČSR. Byl vždy věcný, kolegiální a měl široký rozhled po ekonomické vědě. Je pomluvou, že by byl arogantní. Byl ale vždy věcným diskutérem, který si vytváří sám názor a ten pak prosazuje.Tak je to i s jeho poměrem k Evropské unii, která se radikálně měnila v období, kdy podepsal dohodu o přistoupení ČR k ní, a momentem, kdy se realisovalo naše členství v roce 2004. A protože EU není dobročinná instituce, je správné prosazovat názory na to, jak by se měla vyvíjet. Podobně to je i s jeho bojem proti rozhazovačnému státnímu rozpočtu, za silnou českou ekonomiku, za udržení svobody a demokracie v naší zemi. Je nejvhodnějším kandidátem na funkci presidenta republiky pro příští volební období..

Prof. Ing. Miroslav Tuček, VŠE Praha

Václav Klaus za ty roky dokázal, že tam patří. V současné době si nedovedu představit někoho jiného, který by tu práci odvedl lépe. Klaus umí mluvit, nejen česky, je vzdělaný ekonomické stránce a nejen po ekonomické, což dokazují jeho projevy. K jeho obobí nemám žádných výtek a naši zemi podle mého názoru v zahraničí reprezentuje špičkově. Mnohem lépe než naši ostatní politici. Samozřejmě má některé mušky, ale to má každý... Podle mého názoru v současné době neexistuje lepší varinata, než jeho znovuzvolení.

Lukáš Strmiska, student VŠ

Pro mne je dosavadní prezident Václav Klaus nepřijatelná osoba, která je svými postoji a hlavně skutky představitelem pokrytectví, zbabělosti a nemorálnosti. Je zodpovědný za současnou pokleslou úroveň chování v podnikání, ale i občanském životě. Jeho zásadní rozhodnutí byla vždy alibistická až zbabělá - řečeno jeho slovy - prázdná. Pro mne je to opravdu prázdná osobnost!

Vladimír Hanzlík, [email protected]

I přes jisté výhrady se domnívám, že se jedná o nejlepší volbu pro další prezidentské období. Václav Klaus je silně vyhraněná osobnost, která se neskrývá za obecné nenázory, případně názor jakési neznámé "většiny".

Z odstupem času si více a více uvědomuji jeho velký a kladný přínos k nutnému rozdělení Československa. Jsem přesvědčený, že nerozdělení by vedlo k velkým problémům mezi reprezentacemi obou zemí. Záměrně píší reprezentacemi, ne lidmi, protože většina lidí na obou březích řeky Moravy si zánik státu nepřála. Nicméně pro jistou část zejména slovenských politiků to bylo lákavé politické téma, které by se postupem času zhmotnilo do velkých česko-slovenských problémů. Dříve jsem na Slovensko cestoval s občanským průkazem, dnes také. Co se tedy, kromě výměny peněz, pro mě změnilo k horšímu? Nic. Tedy díky, pane prezidente, za pragmatický přístup před 15 lety!

Bylo by velkou chybou zúžit parametry, na prezidenta kladené, pouze na morální kvality. Prezidentem by neměl být jenom morálně kvalitní člověk, ale také osobnost, kterou můžeme beze strachu z mezinárodní ostudy vyslat kamkoliv. Toto kritérium Václav Klaus zcela jistě splňuje. Nejsem si už tak jistý, zda by ho splňovali i ti další, před čtyřmi lety navrhovaní kandidáti i další předskokané, kteří se začali objevovat. Zcela jistě nevytýkám Václavu Klausovi, že žil do roku 1989 jako většina lidí této země, nikoliv jako morální gigant. Vždyť takto přece žila většina lidí, například mé rodiče nevyjímaje. A zcela chápu, proč takto žili, například už jenom proto, aby svým dětem umožnili dosáhnout jistého vzdělání a neodsoudit je k celoživotní nekvalifikované práci výměnou za potěšení z morální bezúhonnosti. A ono je jednodušší se stát morálním gigantem a kazatelem lepší společnosti, když nemám děti a jsem zabezpečený příjmem z tantiém, že.

Ač nesouhlasím s některými argumenty Václava Klause stran odmítání evropské integrace, tak jsem rád za jeho příspěvek k diskuzi o evropské ústavě. Zde bych měl pro něj jeden podpůrný argument: Jak je možné hlasovat pro dokument, který k velkému rozsahu několika stovek stran 99% z hlasujících není schopno přečíst? Já bych pro takový dokument hlasovat nemohl. Některé argumenty horlivých zastánců evropské ústavy mně připomínají odsuzování Charty 77. Také jí téměř nikdo z odsuzujících nemohl přečíst.

Jiří Vacek, Praha, obchodník

Nevím, jestli je můj názor vyloženě zařaditelný do kategorie "Proti", ale určitě víc než do "Pro". Proti Klausovi jako takovému nic nemám, ačkoli nejsem voličem ODS, ale já bych si v přímé volbě rozhodně vybral někoho bez jednobarevné politické minulosti, nejlépe bez žádné politické minulosti, upřednostnil bych radši nějakého diplomata, historika, sociologa nebo jinak humanitně vzdělaného profesionála, který by každý problém neviděl jenom oranžovo-modře, ale zkusil by se zamyslet nad tím, jestli to je ku prospěchu věci nebo ne, což by ostatně mohli dělat všichni naši zaměstnanci v parlamentu.

Michal Gill, Karviná, student

Moje volba je jasná. Pan prezident Klaus je tím nejlepším, koho si můžeme na postu hlavy státu přát. Je to osobnost, za kterou se nemusíme v žádném ohledu stydět (totéž platí o jeho manželce, paní Lívii). Kéž bychom měli víc takových politiků. Po dlouhé době mohu říct: Ano, je to i můj prezident a jsem na něj hrdá.

Irena Rottová, Plzeň, [email protected]

Václav Klaus by neměl znovu kandidovat, protože nedokáže být nadstranickým prezidentem. Naposledy to předvedl při sestavování vlády, kdy i pro druhý pokus dal přednost Topolánkovi před zdravým rozumem. A ten jeho novoroční projev byl opravdu, ale opravdu hlubokým nedorozuměním!!!

Vlasta Grézlová, Mníšek pod Brdy, nyní v důchodu

Dovolte názor do diskuse na téma příštího prezidenta republiky. Myslím si, že "nestranického" presidenta Klause bylo už dost, chce to rozhodně změnu. Navrhoval bych emeritního profesora Bostonské university (USA) žijícího a přednášejícího dnes v Praze na FF UK, filosofa pana prof. Erazima Koháka. Byl by na rozdíl od mnohých jiných tipů důstojným pokračovatelem našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka. S ním má společnou skromnost, neúplatnost a sociální cítění. Navíc pro dnešní dobu bych viděl důležitou jeho ekologickou moudrost, vztah člověka k přírodě, aktivní řešení globálních problémů civilizace apod. Vzhledem k mnohým dnes potřebným kvalitám pana Koháka (kdy by mohl jít příkladem nám mladším), by nevadil ani jeho věk 70 let. Děkuji za vyslyšení mého hlasu. Zdraví

Ing. Milan Menhart, Praha 4, státní zaměstnanec, [email protected]

Ing. Klaus, polistopadový průměrně schopný, nadprůměrně ambiciózní a jedinečně bezcharakterní a sebestředný politik vzešel z tepla krajně podežřelé líhně Prognostického úřadu, úspěšně rozložil polistopadovou politickou scénu a vytvořil základy pro vznik stávajícího mafiánského pseudodemokratického režimu. Mimo jiné je autorem výroku "neznám špinavé peníze", vytvořením tzv. "opoziční smlouvy" spolu s kolegou z "prognosťáku" Zemanem dokázali, že demokracie se stala prázdným pojmem. V touze po prezidentském křesle se nezastavil před ničím a otevřel dveře na Hrad komunistům. Přátelé, o čem se tady debatuje? Ve své lidské zvrácenosti je tento člověk jedinečný a tento režim takového ve svém čele potřebuje. Lepšího kandidáta náš politicko - mafiánský režim opravdu nemá a proto jím bude. Je to ostuda všech slušných lidí.

Ing. Vladimír Votřel, geolog, [email protected]

Zdravím všechny rozumně a kriticky uvažující lidi a připojuji svůj názor na další volbu Klause prezidentem. Budu stručný a pak uvedu důvody. Klaus prezidentem v žádném případě ne!!! A teď důvody:

1. Jeho charakterové vlastnosti jsou naprosto nevyhovující na zastávání tak důležité funkce. Je vyhraněně sebestředný, majitel jediné pravdy, stižený duševní úchylkou, nazývanou narcismus. Neví, co jsou "špinavé peníze", vyjadřuje se pohrdlivě o "morálce" atd.

2. Jediné, co ve světě vidí, je ekonomika, ovšem z pohledu konce 19. století. Zbožím je zdraví, kultura atd. Naprosto nepřijatelný postoj pro 21. století. Jasně nadřazuje peníze (a to i ty ukradené a jinak nepoctivě získané) nad všechny ostatní hodnoty.

3. Demokracii si představuje jako vládu jedné silné strany, vzešlé z voleb (to už jsme tu jednou měli), pak už si vláda může dělat co chce a voliči do toho nemají co mluvit.

4. Občanskou společnost považuje za největší nebezpečí pro jeho vidění demokracie (s tím souhlasím, protože jeho představa demokracie je spíše "demokratura"). Jedině rozmanitost společnosti, důsledná dělba moci mezi mocí výkonou, zákonodárnou a soudní může zachovat skutečnou demokracii. Ve svém důsledku jsou jeho postoje a názory de facto přímým ohrožením svobody. (Snaha prosadit bývalé komunisty na místa ústavních soudců, do bankovní rady apod.

5. S ústavou zachází výhradně podle vlastního výkladu, bohužel většina lidí je slepých a klidně mu to toleruje. Neví, co to je duch zákona, je hlavním představitelem "písmenkového výkladu" zákonů. Zapomíná, že lidská práva jednoho končí tam, kde začínají lidská práva toho druhého.

6. Zásadně si plete práva jednotlivce s právy a povinnostmi prezidenta. V zahraničním styku působí jen škody, které se budou těžko napravovat. Na veřejnosti vůbec neodlišuje své soukromé názory a názory hlavy státu, které přece nemohou být v zásadním rozporu s politikou vlády.

7. Takzvané národní zájmy, které neustále obhajuje, jsou jen pláštíkem k tomu, aby na "malém písečku české kotliny" mohl být "velkým panovníkem". Malý český člověk mu tleská, rozumným a kritickým se zvedá žaludek.

Petr Mařík, Vonoklasy, důchodce

Neměl. Vadí mi v souvislosti s jeho osobou:

1.nedůslednost a korupce při privatizacích v 90.letech

2.neúplné restituce

3.nacionalismus a euroskepticismus

4.podpora hlasy komunistů při volbě prezidentem v r.2003

5.opoziční smlouva

6.snaha o rozdělení moci mezi dvě největší strany - restaurace opoziční smlouvy v povolebním jednání o vládě

7.jeho sebestřednost a " neomylnost"

8.úmyslné snižování role disentu

Tomáš Šmilauer, Bubenečská 41, Praha 6, lékař

Dobrý den, vzato chronologicky -

1. Podezřele snadné proplouvání pozicemi a situacemi v komunistickém režimu vyhrazeným (velmi mírně řečeno) "konformním" osobnostem. Absence (téměř absolutní) citu pro nalézání práva - o jeho okázale (jak jinak?) prezentovaném právním amatérismu nemluvě.

2. Absence "nadosobního" morálního vědomí - co lze/nelze bez spoléhání na zákon a vlastní "morální" měřítko - viz. jeho ambivalentní vztah ke komunistům a neskrývané nadšení pro autoritářské režimy. S tím související zřetelná snaha o osobní úspěch za jakoukoli cenu.

3. "Ohýbání" roviny různých obecných problémů, podle toho jak to hoví jeho utilitárnímu chápání (viz. také 2.).

4. Pohrdání vším, co jeho suše počtářské pojetí "morálky" přesahuje a čemu tedy není schopen porozumět - např. vyjádření k občanské společnosti a církvím.

5. Výrazná neochota prakticky omezovat rigorózní zásahy státu do samořízení občanské společnosti, ač v jiných souvislostech jeho ústa přetékají svobodomyslností (viz. také 3.).

6. Samolibé, ač v některých souvislostech až úsměvně laické hodnocení věcí a hodnot, kterým není schopen porozumět.

7. Vnucování těchto svých měřítek ostatním a pohrdání lidmi s odlišným názorem.

8. Osobní, velmi nepříjemná vlastnost - bezbřehý narcismus - zcela nekritické a tím trapně směšné obdivování sebe sama.

Nechci p. Klause presidentem. Je dost dalších osobností (mj. Sokol, Pithart, Halík), které by p. Klause mohly bezproblémově nahradit, pokud bychom stáli o "intergální osobnost", nikoli o samolibou výkladní skříň s utilitárním pohledem na to, co je možné a co ne. Na šatník a eleganci lze snadno najít poradce, základ k morální velikosti musí být dán "shůry" a pak je nutno na této vlastnosti celý život vytrvale pracovat.

Pavel Kozojed, Liberec

Pan president Václav Klaus by mohl po uplynutí čtyřletého období předat prezidentskou štafetu se ctí, neboť lze ještě doufat, že se snad poněkud necítí být politickým mesiášem, kterému široko daleko nikdo není roven. Bohužel ve stojatých vodách našeho malého, ale hezkého českého rybníčku se politickému mesianismu dařilo vždycky báječně.

Taková nevinná slabůstka, půvabná piha krásy... Ale ty konce, ty konce... Přitom v české zemi žije takových opravdu hezkých lidí, krásných a moudrých, troufám si tvrdit, že ne méně, než je pan Václav. Ale čím pak to asi vlastně je, že nejsou nějak vidět? Že by lidi zapomněli? I to se stává.

V poslední době se mluví o ženách v politice. Jak jim to tam sluší... a tak vůbec. Kultivují nás. Nás muže... že? Na to už přišli v severských zemích. Začínají padat konečně tedy i u nás některá něžná jména.

Některá padají vzhůru, dokonce hodně vysoko, přičemž je zajímavé v baráži sledovat, jak procentuálně v přímé úměře k poloze příčky žebříčku do politického nebe: Madelaine (34,5) a Vlasta (20.5) jiná se naopak drží raději spíše při ušmudlané zemi: Renáta (3,7) Jiřina a Anna (po dvou procentech). Jsou ale i taková jména, která zůstávají nevyslovena, což je velká škoda a také tak trochu i ostuda zejména nás, kteří tak rádi zapomínáme.

Uvedu příklad jednoho doposud nevysloveného jména: Dana. Nehledě na otázku, co by k tomu paní Dana Němcová dodala a zda by přijala kandidaturu, zdá se být znepokojivé, že si na ni dneska ani raděj nikdo nevzpomene. Pro mne i mnohé další občany osoba krásná a vzácná, která má občansky vysoký morální kredit, svým životem a statečným postojem prokazuje smysl pro spravedlnost a zájem veřejných věcí, napřed jako mluvčí hnutí Charty 77 v dobách pohnutých, posléze pak až do dnešních dnů nenápadnou, trpělivou, zdaleka nikoli však bezvýznamnou prací.

Třebaže se sama dobrovolně nestaví do mediálního výsluní, zasluhuje si zvláštní pozornost a uznání veřejnosti pro svoji mimořádnou osobnost, kulturní a politický rozhled, všestranné životní zkušenosti ve věcech veřejných, osobní příkladnou skromnost a statečnost, obětavou moudrost a lásku, s jakou dennodenně účinně pomáhá potřebným lidem. Stačí se jen trochu rozpomenout."

Ivan Vohrna, Praha, hudební pedagog, překladatel, [email protected]

Pan Klaus se dostal na Hrad díky hlasům komunistů, což mu vůbec nevadilo a já se vůbec nedivím. Díky jeho sňatku s Lívií Šalgovičovou, jejíž otec, Viliam Šalgovič byl vysokým komunistickým pohlavárem a členem komunistické vlády, tak se nabízí otázka, jak to bylo s jeho loajalitou komunistického režimu. Dále jsem přesvědčen, že o jeho nadstranickosti je přesvědčen jen on sám. Děkuji za názor panu Pavlu Mikelovi z Březůvky na Zlínsku.

Norbert Antonín, Svébohov okr. Šumperk

Myslím, že by Václav Klaus neměl být prezidentem na další období. Vím, že prezident nemá v našem státě velkou výkonnou moc a že spíše sděluje občanům svoje názory a představy. Proč ale při nějakém veřejném vystoupení nebouchne rukou do stolu a nezakřičí na soudce a politiky, aby odhmyzili tento korupcí napadený stát a to napříč politickým spektrem. S tímto problémem by měl prezident něco dělat. To je důležitější než zahraniční cesty. To nedělá ani neudělá. Potřebuje totiž politiky a mocné k dalšímu pětiletému hezkému životu s obsluhou.

František Ludvík, Brozany n.O - 308, [email protected]

Po přečtení některých zpráv budu stručný v argumentech, aby VK nebyl znovu prezidentem:

- Celý život je arogantní.

- Na VŠE byl předsedou celofakultního výboru SSM.

- V ČNB podal přihlášku do KS, přes zveřejněním v novinách (Schlee) to popírá.

- Byl spolutvůrce privatizace, největšího rozkrádání majetku po Bílé Hoře.

- Nerozeznával čisté a špinavé peníze, dnes to popírá.

- Byl předsedou ODS v době mrtvých sponzorů a problematického konta ODS ve Švýcarsku.

- Jako předseda vlády uzavřel nevýhodné přístupové podmínky do EU a při vstupu jeho podmínky kritizoval.

- Společně s dalšími Pražáky koupil udajně byt se státní dotací 360 tis. Kč v Peci pod Sněžkou.

- Jeho vztah k EU je všem znám.

Ing. Vladimír Minařík, Hradec Králové, důchodce

Jsem proti. Je spoluzodpovědný za minulou i současnou politickou situaci (kulturu) v této zemi a nezapomínejme na divokou privatizaci bank a neposlední řadě jeho nejslavnější větu "já nerozlišuji čisté a špinavé peníze"... Na nevymahatelnosti práva v naší zemi a obecně práci soudů je podepsán taktéž velmi zřetelně. Snad jen budoucnoust objektivně zhodnotí jeho neomylnost a sebestřednost.Oto Janík, Vsetín, zdravotnictví, 40 let

Já jsem pro jeho opětovnou kandidaturu!!! Myslím, že je to člověk, který se v tomto úřadě umí chovat. Neřídí se názory jiných, s kterými třeba nesouhlasí a stojí si za svým. Nikdy jsem ho neměla ráda, ale v prezidentské funkci mu opravdu fandím.

Ivona Nováková, Frenštát p.Radhoštěm, t.č. na rodičovské dovolené

Pan Klaus je samozřejmě po dlouhé době jediný státník, který reprezentuje tento stát svou osobností, znalostmi a inteligencí. Předchozí tzv. státníci byli většinou chudí duchem a neměli osobnost ani znalosti a ani se neuměli chovat jako státníci (náš stát byl v minulosti pouze pro legraci než skutečný partner EU). Od doby kdy je presidentem pan Klaus, je náš stát na větší úrovni a má vážnější postavení v EU i světě. Pro Česko je do budoucna moc důležité, aby Václav Klaus byl zvolen opět presidentem. Nemáme nikoho jiného na úrovni. Většina našich tzv. představitelů není schopna vzděláním a ani mentálně schopen takto vysokou funkci zodpovědně zastávat.

Pavel Benedikovič, kvalitář

Tomáš G. Masaryk stál u zrodu Československa a v době, kdy již sama dosluhovala, svrhl v Čechách habsburskou monarchii. Víme co nám dal, neuvědomujeme si však, o co nás připravil.

Václav Havel, v době, kdy již sama dosluhovala, svrhl komunistickou diktaturu, rovněž v Čechách. Bohužel s naivitou sobě vlastní nás vrhl do spárů jiné diktatury - evropských socialistů. A tak po zrušení jedné RVHP jsme v nové a jak se zdá mocnější a o to nebezpečnější.

Václav Klaus je zřejmě jediným mužem na své úrovni, který si nebezpečí rozpínajícího se evropského socialismu jasně uvědomuje a který se nebojí nahlas promluvit. Takového prezidenta teď budeme potřebovat více, než kdy jindy.

Martin Bartůněk, www.iqdesign.cz

Kdy si už vetšina uvědomí, že Václav Klaus je kariérní aparátčík se snahou obsáhnout a projít co největším množstvím vládních a státních funkcí a postů. Se svým socialistickým "ekonomickým" vyučením a politickou orientací soustředěnou na vlastní samolibost ho nelze považovat za nic jiného než za veřejné ohrožení, a to nejen této republiky, na které se bohužel již stačil podepsat, ale i širšího "okolí". Z jeho výroků a chování lze vyvodit pouze jediné - buď o tom, co říká nemá sebemenší potuchy (pak se jedná o absolutní inkompetenci), nebo si je vědom skutečných faktů, které jsou však úplně jiné (pak se jedná o pokřivení), v konečném efektu to však vychází stejně, a to negativně.

Jeho snaha udržet se až do poslední chvíle v nějakém úřadě by měla být zrevidována a ukončena jednou pro vždy! Více ostudy si tento svět již nemůže dovolit.

William Danney, Kunžak, [email protected]

Václav Klaus není dobrým prezidentem.

Miroslav Svoboda, advokát, [email protected]

Nepřeji si, aby byl Václav Klaus prezidentem po dalších pět let, neboť se domnívám, že jeho působení v prezidentském úřadu není pro Českou republiku přínosem.

Sám nejsem schopen pochopit neuvěřitelně vysokou podporu veřejnosti, které se prezident dlouhodobě těší. Lidé zřejmě zapomněli na éru opoziční smlouvy, kdy se Václav Klaus snažil zcela zabarikádovat politickou scénu změnou volebního zákona na de facto většinový. Tento krok považuji za zcela neodpustiltelný.

Od roku 2003 Klaus dělá nemalou ostudu ČR v zahraničí, když prosazuje své radikální postoje k Evropské unii, za které by se nemusel stydět ani leckterý evropský nacionalistický politik, když si ztěžuje na evropské poslance za jejich kritiku vůči sobě samému a bylo by lze nalézt mnoho dalších příkladů.

Po volbách se Václav Klaus choval velmi sebestředně. Vůbec se nesnažil svým postojem dovést zemi k nějakému řešení politického patu, pouze se snažil Mirka Topolánka dotlačit do velké koalice, aby obhájil svůj postup z roku 1998.

To se mu nepodařilo, začal tedy alespoň dělat zcela nesmyslné a nelegitimní obstrukce ve věci jmenování Karla Schwarzenberga ministrem zahraničních věcí. V tom mu čile pomáhalo několik jeho nochsledů v čele s europoslancem Janem Zahradilem.

Václav Klaus není schopen připustit, že existuje i jiný názorový směr, než který razí on sám, není schopen myslet do budoucnosti, jak předvedl v diskuzi kolem globálního oteplování, kterou nedávno rozvířila zpráva OSN.

Jak trefně poznamenal ministr životního prostředí Martin Bursík, Václav Klaus se chová, jako by žil v jiném světě. Takového prezidenta Česká republika nepotřebuje. Věřím, že budou mít poslanci a senátoři tolik rozumu, aby takovému člověku pobyt na Pražském hradě o dalších pět let neprodlužovali.

Daniel Askari, student, Praha 12

Se zaujetím sleduji, jak se stále zvětšuje papalášský záklon Klause při chůzi. Za pár let by mohl chodit v záklonu 45° a ke konci druhého funkčního období by jeho chůze dokonce mohla přejít v plazení se chodidly napřed! Ano, jsem přesvědčen, že tyto nadpřirozené schopnosti vyplývají přímo ze spojení funkce českého prezidenta s osobou Václava Klause a proto hlasuji pro jeho znovuzvolení

Tomáš Fiala, Praha

Pryč s Klausem coby prokomunistickým všivákem. Je jen jeho zásluhou, že komunisté jsou politicky a ekonomicky tím, čím dnes jsou.

Rozhodně nemá na postu presidenta co dělat. Kolem jeho činnosti je toho moc nevysvětleného. Není třeba pochybovat, že se najde vhodnější kandidát. Takový Tomáš Halík by byl určitě vhodnější.

Stanislav Jaskula, Čavisov

Za sebe mohu říci s klidným srdcem ano. Po celou dobu co je Václav Klaus prezidentem jsem se nemusel stydět za žádný jeho výrok nebo čin. Často je vidět na veřejnosti, těší se velké oblibě, jeho vystupování je vždy korektní, má vzdělání, má svůj postoj a ten drží. Někdy je na můj vkus až příliš euroskeptický, ale to nevidím jako vážnější problém.

Když jsem ho potkal na bienále v Národní galerii neměl problém se mnou prohodit pár slov a podat mi ruku. Myslím, že je to slušný člověk přístupný všem lidem.

Bc. Martin Půlpitel, student ČVUT FEL Praha

Klaus znovu prezidentem? Ne!

Václav Klaus se rozhodl, že by chtěl pokračovat ve funkci prezidenta České republiky. Bylo by dětinské mu tuto touhu zazlívat. Ale bylo by nezodpovědné a možná i hloupé mu ji splnit.

Václav Klaus se stal div ne přes noc národním hrdinou a český národ záhy rozdělil de facto na dva tábory - své bezmezné obdivovatele a ty, kteří ho na Hradě již nechtějí. Pan prezident se tedy projevil jako kontroverzní osobnost, neboť skutečně je jen velmi málo těch, kterým je jedno, kdo nás reprezentuje.

V počátku Klausova prezidentování jsem si říkal, že je to všechno v pořádku, že je dobře, že máme takového prezidenta. Mé nadšení mě ale postupně opouštělo a měnilo se v čiré zděšení.

Pan prezident se stal prezidentem hlupáků a svou politiku orientoval na tzv. sůl země. Jsem nespokojen s jeho vystupováním a také se mi nelíbí způsob jeho politiky. Populistická gesta, neschopnost být skutečně nestranným prezidentem, snaha zavděčit se všem a hájení holých nesmyslů, jako je jeho slavné popírání globálního oteplování, či nenávist vůči EU, jsou jen slabým odvarem mé averze vůči jeho úřadování.

Osobně sice nejsem z evropské integrace nijak nadšený, ale prezident, který jde proti rozhodnutí vlády, tedy hlasu lidu (vždyť jsme si pány poslance sami zvolili!) u mě ztrácí důvěryhodnost. Nechci se pouštět do kritiky jeho premiérství a jeho úlohy v ekonomice 90. let. Tahat tyto věci do kritiky prezidentského mandátu je - podle mého - nesmyslné.

Měli bychom se spíš zamyslet nad tím, jak je možné, že někdo s takto pochybnou minulostí, mohl být vůbec prezidentem zvolen.

Na panu Klausovi mi ovšem vadí i jeho hraný odpor ke komunistům. Zatímco navenek se snaží tvářit, jak je nemá rád, nezdráhá se opřít svůj mandát o jejich hlasy. Dost nápadně mi to připomíná utilitární řešení ve smyslu: účel světí prostředky.

Klaus evidentně chtěl být prezidentem. Povedlo se mu sice zamítnout pár nesmyslných levicových zákonů, které by tuto zemi jen více zruinovaly. Ale povedlo se mu taky naštvat pár důležitých lidí a zesměšnit naší zemi.

Zatímco Václavu Havlovi lidé vytýkali jeho nemotorné chování a nevhodné oblékání(všichni si pamatujeme, jak pan Havel čekal velkou vodu), či vystupování, u Václava Klause se takové věci tolerovat nedají.

Má za sebou dlouhou a úspěšnou politickou kariéru a už jen z tohoto důvodu by se neměl dopouštět žádných faux pas, natož politických her, které jsou tím největším omylem jeho prezidentského úřadu. Možná je vhodné zmínit i Klausovo oligarchické sklony (v protikladu ochlokrastických tendencí současné i minulé levice).

Je na čase skoncovat s podobnými experimenty! Je potřeba zavést přímou volbu prezidenta.

Domnívám se ale, že kníže Karel Schwarzenberg by byl zcela jistě důstojným protikandidátem současného prezidenta ČR Václava Klause. Jejich volební souboj by byl jistě zajímavou podívanou. Prostě a jednoduše - Klaus z Hradu pryč!

Karel Goldmann, publicista

Václav Klaus je bezesporu člověk, který umí reprezentovat na mezinárodní úrovni. Také měl v polistopadovém vývoji ČR svoji nazanedbatelnou roli. Ale zde vidím právě kámen úrazu: měl. Mám pocit, že jeho úloha v zavádění demokracie skončila už před časem, jen tu jsou pořád někteří lidé, kteří si toto nechtějí připustit.

Dnešní doba si žádá lidi s větším rozhledem, lidi, kteří za vším nevidí pouze ekonomickou hodnotu věcí. Na prezidentský úřad by měl kandidovat (a také se na něj dostat) člověk humanitně vzdělaný, s všeobecným rozhledem. Měla by skončit doba, ve které je jednou z preferencí nejsilnější politické strany vytváření sociálních ghett. Zvlášť, když prezident se s touto politickou stranou po dlouhou dobu ztotožňoval, jakkoli se dnes snaží o nadstraničnost.

Volba nového prezidenta/ prezidentky by se měla odehrávat v novém, jaksi lidštějším, ne tak radikálně ekonomicko-kapitalisticky-západním stylu.

Kateřina Viterová, studentka VŠ, Zábřeh, [email protected]

Dobrý den!

Myslím, že už to stačilo, druhé funkční období ne, hlas bych mu nedal, sleduji jej po celou jeho porevoluční kariéru. Dal bych přednost některé z žen, mezi zveřejněnými mužskými kandidáty jsem si nevybral - herci to tedy nejsou.

Zdraví

Ing.arch. Ivan Anděra, A-DESIGN STUDIO

Myslím si, že nejčastěji používaný argument, že "dobře reprezentuje ČR v zahraničí", je sporný nejen pravdivostí, ale i použitelností. I kdyby dobře reprezentoval ČR v zahraničí, cožpak je to jeho hlavní úloha?

Já chápu místo Prezidenta ČR jako ochránce ústavy, po boku Ústavního soudu. Dle mě má Václav Klaus zcela odlišné chápání své role, jeho politické rozhodnutí a kroky zcela přesahují obecný rámec Ústavy a jsou spojena s konkrétním programem. Václav Klaus je stranický politik a pokud chce dělat politiku, tak ji umí jen jako straník.

Hakim Amdouni, softwarový specialista

Zdravím,

nikdo nejsme bez chyb, tedy i Václav Klaus udělal řadu chyb, ale udělal i řadu rozumných rozhodnutí.

Je to člověk po všech stránkách reprezentující naši zem, není to jen postvička na kladení věnců a poplácávání po ramenou - je to člověk na pravém  místě. Jsem ráda, že se rozhodl  obětovat další roky pro službu naší republice.

Děkuji a přeji pevné zdraví

Alena Veselá, Mělník

Václav Klaus - člověk bez fantazie a schopnosti pochopit , že společnost funguje na základě dohodnutých, respektovaných pravidel a idejí. Jeho největší chybou, kterou poškodil českou společnost na celou generaci, naprosté podcenění morálky, práva smyslu pro "fér hru", "podnikatelské cti", na úkor zločinného a kupeckého hromadění peněz.

Václav Klaus, který si neuvědomuje, že peníze, kapitálový trh, bankovní trh atd. jsou jenom produktem všeobecně dohodnutých a respektovaných pravidel, a jakmile zničíme důvěru ve fungující pravidla, zničíme i tyto produkty.

Připomeňme si jeho největší "ekonomické a jiné úspěchy" z období, kdy byl předsedou vlády:

1) Rozdělení Československa bez referenda

2) Bankovní socialismus, banky vlastněné státem (rozuměj ODS) ovládají český průmysl. Roční úroková sazba 17-24 procent. Následně nehlídané banky jsou tunelovány všemi možnými způsoby. Cena za sanaci 500-700 miliard Kč.

3) Kupónová privatizace a kupónové fondy. Naprosté selhání zákonného dozoru = vlády. Vytunelování fondů viz. případ Kožený, CS fondy, Trend, a mnoho další. Cenu za sanaci odhaduji na dalších minimálně 500 miliard Kč.

4) Vládní návrh na "navždy" vyrovnaný státní rozpočet a stovky dalších pochybení, větších či menších zlodějin, sponzorských afér atd.

Václav Klaus, který ani neuměl vysvětlit v televizi princip fungování DPH, a jehož jediný přínos k ekonomické teorii bylo zavedení pojmu "tunel", už toho napáchal hodně a měl by se uchýlit na zasloužený odpočinek.

S pozdravem,

Jiří Novotný, Prostějov

Jednoznačně ano. Není to žádný připosránek, kterému se rozklepou kolena ať před kýmkoliv. Je to inteligentní člověk. Dokáže nebojácně prosazovat svůj názor a obhajovat zájmy našeho národa. Podle mě dobře plní úlohu reprezentanta našeho státu a to je pro mě rozhodující.

Josef Svárovský, podnikatel

Je vzdělaný, uznávaný, oblíbený a nedělá ve světě ostudu. Budeme těžko hledat druhého Klause, ale budeme na to mít alespoň dalších pět let času. Určitě Klaus ANO.

Mojmír Sokol, podnikatel

Myslím, že v této chvíli není vhodnějšího kandidáta, budu opakovat názor, který jsem si přečetl níže. Má vlastnosti a názory, které nám obecně sice vadí, ale pro zemi jako celek je každopádně přínosem. Počítám, že některé strany vytáhnout své kandidáty, ale nemyslím si, že by byli něčím zajímavější. Havlův "kůň" Schwarzenberg mi příjde jako totální úlet a jen stěží jsem ho akceptoval jako ministra. A Jiří Diensbier je podle mne vyhaslá sopka, která má své nejlepší roky za sebou. Návrhy jako Špidla, Zeman a spol. už snad ani nikdo nemůže myslet vážně. Shrnuto a podtrženo: Není u nás zatím lepšího kandidáta, člověka který by byl natolik uznávaný jako je právě pan Václav Klaus.

  Libor Klanica, Valašské Meziříčí

Ano, Václav Klaus by měl být znovu zvolen. Je to státník se správnými názory a s vyjímečným a moudrým nadhledem.

Jan Šmejkal, projektant

Vážení, neznám lepšího kandidáta na prezidenta ČR než Václava Klause. Je to prostě osobnost, a tím je řečeno vše. Četla jsem debatu a to, co někteří lidé uváději, je snad i hanba, ale je to obraz naší společnosti.

Dana Kratochvílová, Třebíč

Domnívám se, že Václav Klaus není dobrý prezident, protože ve svých krocích nehledí na prospěch země, kterou reprezentuje (na její "národní zájmy"), ale sleduje v prvé řadě své vlastní (intelektuální, politické nebo osobní) zájmy. To se myslím dobře projevilo v povolebním vyjednávání, v nichž prosazoval řešení pro sebe výhodné a jiné možnosti sabotoval, nebo se o to snažil.

 

Jako zřetelné selhání v roli prezidenta (jejíž symbolický potenciál jinak Klaus vytěžuje na maximum) hodnotím to, že se letos (alespoň pokud vím) nijak veřejně nevyslovil k výročí Charty 77, jejíž historický význam pro tuto zemi je snad nesporný (byť třeba jen v tom smyslu, který Klaus připouští v rozhovoru pro LN 14.1.2002); navíc se jedná o jednu z mála aktivit našich krajanů, která si získala skutečné mezinárodní uznání. To, že toto výročí nevyužil k povzbuzení naší národní hrdosti (nezoufejme, ne všichni mlčeli a drželi krok!), svědčí podle mne o tom, že se spíše než ohledem k obecnému prospěchu řídil osobními antipatiemi, popř. snad i nemužnou obavou o přízeň těch, které mrzí, že nemohou být hrdí sami na sebe.

 

K častému názoru, že nás Klaus dobře reprezentuje v zahraničí, bych rád nabídl pohled britského liberálního týdeníku The Economist, na který by Klaus asi těžko mohl aplikovat některou z nálepek, jimiž s oblibou označuje své odpůrce. Při všech sympatiích k Miltonu Friedmanovi a velice kritickému postoji k evropské ústavě a bruselské byrokracii nevnímá The Economist Klause jako spřízněnou duši, ale jako "populistického nacionalistu" (6/3 2003), pozastavuje se nad jeho slovy o multikulturalismu jako líhni terorismu a ironicky glosuje jeho velikášské návrhy na reformu Evropské unie (21/7 2005). Klausovy výroky o klimatických změnách časopis naštěstí ignoruje a místo toho v nedávném čísle s povděkem kvituje to, že si vážnost situace konečně začíná připouštět i americký prezident. Klausův nevybíravý útok na údajné cizinectví Karla Schwarzenberga podle listu jakoby pocházel "přímo z vrcholného období českého nacionalismu 19.stol.", kdy "největšími nepřáteli českého vlastence byli Němci, kněží a šlechtici" (11/1 2007). Můžeme namítnout, že tato podbízivá rétorika chtěla jen zastřít skutečný motiv, jímž je Klausův odpor vůči někdejšímu spolupracovníkovi jeho předchůdce (to ostatně naznačuje i The Economist); jenže v tom je právě ten problém: Klaus možná ve skutečnosti není nacionalista, ale využívá tuto bohužel stále ještě účinnou rétoriku k prosazení svých zájmů.

 

Často se upozorňuje na to, že Klausova rétorika se míjí nejen s tím, jak skutečnost vnímají jiní lidé, ale i s jeho vlastními činy. Není těžké odhalit, že Klaus se ve své řeči soustavně pokouší vytvářet realitu, která je pro něho výhodná (Klaus by možná namítl, že to přece platí pro každou řeč, jenže tím právě nejvíce vypovídá sám o sobě). Za svůj úspěch dle mého mínění vděčí především schopnosti přesvědčit druhé lidi, že realita, kterou vytváří, opravdu platí. Strategie, které při tom užívá, by si zasloužily důkladnější rozbor (nevím, čím se studenti žurnalistiky zabývají na seminářích, ale toto téma by jistě vydalo na celý semestr). Jedna z nejúčinnějších spočívá v tom, že o tom, co pro něj výhodné není, Klaus prostě mlčí, jako by to neexistovalo, nebo to bagatelizuje apod.; další je strategie působivých gest, která jakoby svědčila o nějaké odpovědnosti, nic ale nestojí a k ničemu nezavazují (např. odměňování hrdinů 2. světové války, jakkoli chvályhodné, působí poněkud pokrytecky, když je srovnáme s mlčením o Chartě).

 

Uvítal bych, kdyby prezidentem byla osoba, která skutečně dokáže jednat v "národním zájmu", tj. s ohledem na obecný prospěch, dokáže se v zájmu věci povznést nad osobní antagonismy a nepronáší na veřejných fórech výroky, které nelze brát vážně. Bylo by skvělé najít někoho, kdo se už alespoň v některé z těchto oblastí osvědčil. Bohužel se obávám, že Klaus své poslance zase okouzlí dojemným příběhem o českém Honzovi, který dobyl svět, tím krásným příběhem, který si musíme vyprávět za zavřenými dveřmi, abychom nebyli směšní.

Matyáš Havrda, překladatel

Vážení, letos oslavím 55.narozeniny. Nikdy jsem nebyl v žádné straně a vždy jsem za vše musel tvrdě bojovat. To, co jiní získávali poslušností minulého režimu, o to jsem se vždy musel tvrdě poprat a nelituji toho, neboť se dnes mohu s čistým svědomím podívat vlastnímu synovi do očí, což je mým největším oceněním a tím nejlepším pocitem. A vždy mi to nahrazuje všechny ty křivdy, které jsem musel prožít. Od roku 1989 jsem si nenechal ujít téměř žádný publicistický a zpravodajský pořad k současnému dění v naší republice. Převážně debatní pořady Václava Moravce apod. jsou mi dnes tím, na co jsme tehdy nemohli ani pomyslet. Zde se nejlépe odráží povaha zástupců jednotlivých politických stran. Převážně dvou parlamentních stran, které ani netřeba jmenovat. Prostřednictvím televizní obrazovky ta zášť neustále vyvěrá z jejich mimiky. O tom není pochyby. To je ta svoboda, která nevoní převážně těm dříve poslušným, kteří tak profitovali z práce druhých, udavačství a ostatních ponižujících praktik páchaných na druhých občanech, kteří neměnili svou čest za souhlas všech těchto hrůz ve svůj prospěch. Tito lidé se dnes ztrácejí a neumějí se orientovat v nové svobodné době se všemi jejími provázejícími neduhy a rádi by opět převzali moc a navrátili se tak do minulosti. Buďme zodpovědní za sebe, své rodiny a nechtějme jen využívat těch schopných ve svůj prospěch nekalými postupy k získání zpětně moci. Proto zpytujte své svědomí a začněte se též seberealizovat a neparazitovat jen na ostatních. Začněte prosím konečně ctít ty, kteří jsou svou tvrdou prací a pílí prospěšní nejen sobě, ale všem nám ostatním. Kteří nám ukazují cestu nejen u nás, ale nedají se zahanbit i v zahraničí. Jedním z nich je právě náš současný prezident Václav Klaus, kterému není nic lhostejné a kterému může rozumět jak intelektuál, tak i prostý člověk, neboť je srozumitelný všem poctivým spoluobčanům a těžko lze najít protikandidáta jeho kvalit. Též si myslím, že je škoda, že ještě nebyl alespoň jedno volební období premiérem vlády, kde by mohl vykonat pro náš stát spoustu užitečné práce. Nyní je tou nejlepší možnou volbou jako kandidát na další prezidentské volby. Myslím si, že historie potvrdí jeho kvality. Oceňte ho prosím již nyní za jeho plné síly a vitality a dejte mu váš hlas na další volební období.

Váš spoluobčan

Miroslav Cestr, mechanik elekronických zařízení

 

Právě se děje

před 7 hodinami

Sanders v průzkumu dále sílí, Bidenovi přebírá černošské voliče

Americký senátor Bernie Sanders si v průzkumu upevnil vedení v boji o prezidentskou nominaci Demokratické strany. Svému rivalovi Joe Bidenovi navíc přebírá černošské voliče, kteří dosud bývalého viceprezidenta upřednostňovali. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění společnosti Ipsos, jehož výsledky dnes zveřejnila agentura Reuters.

Zdroj: ČTK
Další zprávy