reklama
 
 

Názor: VE VZP MÁME ŘADU PODEZŘENÍ

12. 11. 2005 2:00
DAVID RATH   ministr zdravotnictví Celý  problém Všeobecní zdravotní pojišťovny má dvě roviny: rovinu faktickou, a pak rozměr, který stále více narůstá, a tím je rozměr politický.

Faktická rovina je jasná: VZP má dluh, který činí asi 13 až 14 miliard korun. Stát díky panu premiérovi intervenoval, a  pojišťovna dostala finanční injekci ve výši tří miliard korun. A my nechceme riskovat, že i tyto tři miliardy skončí naprosto bez užitku. Nemáme záruku, že současný management v čele s paní  ředitelkou Musílkovou by byl schopen situaci pojišťovny zlepšit tak, abychom za dva, tři, čtyři měsíce nebyli v situaci stejné, ne-li ještě horší než dnes. Bohužel zkušenost z posledních let napovídá, že by to přesně tak mohlo být.

Ministři zdravotnictví se střídali, zatímco management pojišťovny zůstával neotřesitelný, a tady už něco je špatně. Především VZP má ekonomické problémy. Je do jisté míry státní firmou, ale její řízení je na státu vysoce nezávislé. A tedy ekonomický výsledek je zapříčiněn i chybami vedení pojišťovny.

Cílem nucené správy VZP je stabilizovat firmu, zabrzdit růst dluhů a začít obracet ekonomickou bilanci. Samozřejmě musíme především zajistit, aby pojišťovna plnila svou hlavní funkci bezproblémové platby za lékařskou péči pro občany. A to vše je schopen nucený správce a jeho tým bezproblémově zajistit. Stejně tak, jako je schopen nastartovat hloubkovou kontrolu uvnitř VZP.

Rozměr politický má celá záležitost tento: už několik týdnů jsem měl signály, že ODS je znepokojena možností změny v čele VZP. Dokonce se částečně domnívám, že obstrukce pana prezidenta republiky, faktického předsedy ODS, při mém jmenování ministrem, byla do jisté míry motivována i obavou, že po mém nástupu do čela ministerstva půjdu nekompromisně do VZP a budu tam rozkrývat všechny vazby a vztahy.

Vedení VZP, její ředitelka, dlouhodobě pěstuje dobré vztahy s řadou lidí z Občanské demokratické strany. To by samo o sobě nevadilo, kdyby nešlo i o vztahy obchodní, o prorůstání politiky a podnikání a lidí z ODS. Měli jsme různé zprávy, že tito lidé, či jejich spolupracovníci, dostávají z VZP zakázky a peníze. To nás samozřejmě znepokojovalo.

Jedním z úkolů proto tedy je, abychom vše rozkryli, abychom zjistili, zda za platby ze strany VZP existuje i nějaké protiplnění ze strany druhé a jak je toto případné protiplnění kvalitní.

Naskýtá se například otázka, zda nakonec publikace ODS Modrá šance ve zdravotnictví, kterou pan senátor Julínek zadarmo distribuuje, není vlastně financována přímo z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny. Proto jsem vyzval pana senátora Julínka, aby doložil, z jakých peněz nechal publikaci vytisknout a z jakých peněz ji nyní rozdává veřejnosti.

A podobných podezření máme  více.

Je to tedy velmi vážná věc, na kterou se podrobně musíme podívat.

12. 11. 2005 2:00

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama