tz | Byznys a společnost
6. 10. 2013 9:34

Nadace ocenily Srdcaře roku i firemní filantropii

Nadace VIA a The Kellner Family Foundation předaly Ceny Via Bona 2013
Držitel ocenění "Srdcař roku" Tomáš Slavata s dětmi z DD Hamr.
Držitel ocenění "Srdcař roku" Tomáš Slavata s dětmi z DD Hamr. | Foto: Nadace VIA

Praha - „Srdcař", který přes vlastní nelehké dětství obětavě pomáhá dětem z dětských domovů. Medici, kteří s dětmi na vozíku běhají pražské půlmaratony. Mladý podnikatel z Ústecka podporující studium nadaných mladých lidí v zahraničí… To jsou někteří z vítězů letošní Ceny VIA Bona, kterou za individuální i firemní filantropii uděluje Nadace VIA společně s Nadací The Kellner Family Foundation. Výsledky už 16. ročníku spojené se slavnostním předáním cen byly vyhlášeny 3. října na slavnostním večeru v pražském Kaiserštejnském paláci.

Ze zaslaných nominací, kterých bylo ve všech kategoriích celkem 116, vybírala tři finalisty hodnotící komise složená ze zástupců firem a neziskových organizací. V Ceně novinářů pro individuálního dárce pak vybírala komise složená z patnácti zástupců předních českých médií. Podrobné informace o cenách a složení jednotlivých komisí najdete na www.cenaviabona.cz

Vítězové 16. ročníku v jednotlivých kategoriích:

Cena novinářů pro individuálního dárce

Martin Hausenblas
Podnikatel a majitel úspěšné firmy Adler s reklamním textilem v roce 2011 založil s pomocí Ústecké komunitní nadace Stipendijní fond Renesance. Ten umožňuje nadaným studentům ze severočeského regionu studovat a získat cenné zkušenosti v zahraničí. Do fondu daruje 10 % svého ročního příjmu (v letech 2011 až 2012 částku ve výši 1 064 992 Kč).  Za dva roky existence fondu bylo podpořeno 16 studentů.

Cena za školní dobročinnost

Studenti 3. lékařské fakulty UK Praha Scott Keel a Petr Oliva
Porota si v tomto případě cenila nadšení vysokoškolských studentů zprostředkovat zdravotně postiženým dětem neobvyklý zážitek a zapojit při tom i své spolužáky, budoucí lékaře. Před 4 roky založil Američan Scott Keel spolu s Petrem Olivou organizaci s názvem „Běhat s těmi, kdo nemohou" („Running With Those That Can´t"), která podporuje děti na vozíku a mimo jiné se s nimi účastní pražských půlmaratonů. První půlmaratón běžel Scott s dalšími devíti studenty a dvěma chlapci postiženými obrnou na speciálních vozících, na které sehnali peníze částečně od fakulty a částečně sbírkou mezi studenty. Letos se běhu Prahou zúčastnilo rekordních 20 postižených dětí s téměř 130 běžci. Na závěr běhu byly speciální vozíky darovány zúčastněným rodinám.

Cena za osobní zaujetí - Srdcař roku

Tomáš Slavata
Českého triatlonistu porota ocenila za dlouhodobou a intenzivní pomoc dětem z dětských domovů a sociálně slabších rodin. K pomoci ho přiměl vlastní pohnutý životní osud. V současnosti spolupracuje s Nadačním fondem Albert a po celé České republice pořádá řadu sportovních aktivit a besed pro děti. To vše za cenu velkého osobního nasazení, jak je vidět i z jeho slov: „Téměř veškerý svůj čas, možnosti a schopnosti dávám do projektů pro děti, které mají podobně tvrdé výchozí podmínky, jako jsem měl kdysi já sám. Snažím se být vzorem, ukazovat jim cestu."

Cena za otevírání nových cest

Hana Machačová
V této kategorii mají být oceněni ti, kdo mají odvahu a invenci pomáhat „jinak". Paní Machačová je toho dobrým příkladem. Sama pracovně velmi úspěšná náměstkyně generálního ředitele pojišťovny Kooperativa není lhostejná ke svému okolí. K oslavě svého životního jubilea se místo darů rozhodla požádat své hosty o pomoc pro 2 postižené ženy, klientky Konta BARIÉRY. Podařilo se jí vybrat téměř 300 tisíc Kč. Netradiční způsob oslavy inspiroval další zaměstnance Kooperativy. Paní Machačová se charitě věnuje i v řadě jiných oblastí. Jak sama říká: „My, kteří máme v životě to štěstí, že máme dobrou práci, skvělé kolegy, přátele i rodinu, bychom měli pomáhat těm, kteří tolik štěstí neměli. A přispějí-li dobré věci moje narozeniny, tím lépe."

Cena pro malou a střední firmu

Z-TRADE s.r.o.
Jedním z kritérií v této kategorii je, jakým způsobem je firma spjata s oblastí, ve které pomáhá, a jakým způsobem se zajímá o výsledky své pomoci. Společnost Z-TRADE to vše velmi dobře splňuje. Sídlí v Broumově a pomáhala se vznikem a chodem Agentury na rozvoj Broumovska, která usiluje o celkový rozkvět tohoto regionu. Spolupráce se datuje od roku 2004, v současnosti ji Z-TRADE podporuje částkou 100 tisíc Kč ročně. Zároveň se majitelé firmy aktivně zajímají o činnost agentury a pomáhají s jejími aktivitami, např. s aukcí vín a zapojují do dění i své zaměstnance.

Scott Keel a Petr Oliva s dětmi-vozíčkáři na startu pražského půlmaratonu
Scott Keel a Petr Oliva s dětmi-vozíčkáři na startu pražského půlmaratonu | Foto: Nadace VIA

Cena pro velkou firmu

Česká spořitelna a.s.
Porota si cenila na příkladu České spořitelny, že dlouhodobě a systematicky podporuje oblast, která nepatří v české společnosti k příliš atraktivním: pomoc drogově závislým. Spolupráce s nevládní organizací SANANIM trvá od roku 2000 a za 13 let ji Česká spořitelna podpořila částkou téměř 35 mil. Kč. Zároveň je dlouholetým partnerem dalších organizací působících v této oblasti (Drop In, Podané ruce). Kromě finanční pomoci poskytuje i odborné znalosti (školení v PR, marketingu a fundraisingu), zaměstnanci se zapojují jako dobrovolníci v rámci Dne pro charitu.

Čestná cena správní rady Nadace Via

Olbram Zoubek
Jeden z nevýznamnějších českých sochařů byl oceněn za celoživotní podporu a ochotu darovat svá díla do aukcí, jejichž výtěžek je určen na dobročinné účely. Jeho díla patří k velmi žádaným, umělec je však neváhá darovat na různé dobročinné účely. Projekt Šance, který pana Zoubka nominoval, podporuje tímto způsobem již přes 13 let. Výtěžek z aukcí je věnován na pomoc ohroženým dětem. A co vede Mistra k této podpoře? Jeho odpověď je stručná: „Dobré srdce."

A dobrá zpráva na závěr... 

Letošní ročník Ceny VIA BONA přináší ještě jednu příznivou zprávu, firmy už nepodporují jen líbivá témata typu vzdělání a péče o děti, ale nebojí se své jméno spojit s pomocí drogově závislým nebo umírajícím. Letošním příkladem je vítěz v kategorii velká firma - Česká spořitelna podporující sdružení Sananim, nebo i jeden z finalistů Ceny Nadační fond Avast pomáhající hospicovému sdružení Cesta domů.


 

 

Právě se děje

Další zprávy