Luděk Navara Luděk Navara | Komentáře
29. 5. 2018 11:25

Krásná země, která zanedbala svou údržbu. Česká republika

Zřítila se střecha Masarykova domku. Náš vztah k minulosti se podobá spíš jednorázovým investicím než pravidelné péči.
Rozorali jsme meze a dnes se divíme.
Rozorali jsme meze a dnes se divíme. | Foto: Tomáš Vocelka

Znáte to: o dům, kostel nebo most se nikdo pořádně nestará, a pak ho najednou kus spadne. Jako střecha na domě v Čejkovicích na jižní Moravě, domě, v němž vyrůstal T. G. Masaryk a kde je pamětní síň prvního prezidenta. Protože si začínáme připomínat sté výročí republiky, kterou Masaryk pomáhal budovat, budeme v tom jistě hledat symboliku. Nejspíš marně, zato skončíme právě u té zanedbané údržby; a třeba s úžasem zjistíme, že je to problém veskrze obecný: zanedbaná údržba nás pronásleduje od mostů až po tradice; neboť ano, tradice je třeba udržovat stejně jako mosty a krajinu.

Mezi moudrostmi předků byla i zásada, kterou jsme zdědili od svých sousedů: staré německé pravidlo říká, že "vlastnictví zavazuje" - tedy že ten, kdo vlastní, se o ten majetek musí současně starat. Byla v tom jistě i tradiční úcta k práci minulých generací a k hodnotám vůbec. Ale jak to vypadá dnes v české praxi? Je tichým tajemstvím spiklenců - těch, kteří rozhodují, a těch, kteří investují -, že je lépe o věci se nestarat, neboť až nemovitost zchátrá, bude výhodnější ji nahradit něčím novým: novostavba je přece mnohem víc než pouhá oprava. Třeba proto, že se tam může protočit víc peněz naráz a třeba se i bokem něco ušetří, takže taková novostavba je příležitostí pro všechny kolem: nakonec i pro ty, kteří jsou za chátrání odpovědní, neboť definitivně zakrývá důsledky jejich (ne)činnosti.

Masarykův domek v Čejkovicích se zřícenou střechou, snímek z 26. května 2018.
Masarykův domek v Čejkovicích se zřícenou střechou, snímek z 26. května 2018. | Foto: ČTK

V tom je možná ukryt klíč k pochopení té (ne)zodpovědnosti za stav mnoha veřejných budov, silnic a mostů: jen o tom, jaký je stav mostů v Praze a proč je (prý) nejde opravit, se toho napsalo už mnoho (mimochodem - druhý nejstarší most v Praze, Negrelliho viadukt, opravit překvapivě jde a už se také opravuje).

Je ovšem pravděpodobné, že finanční profit, který může motivovat mnoho lidí, aby preferovali chátrání a následnou investici před nudnou a postupnou údržbou, je jen jednou z mnoha příčin. Jistě v tom roli hrají naše vlastní podivné nedávné zkušenosti: součástí komunistické výchovy bylo přesvědčení, že vše nové je lepší už jen z podstaty, že je lepší nový byt v paneláku než starý domek na předměstí. Neboť tak to v té podivné době bylo: domky chátraly a chátraly, až přišla plošná asanace a nová výstavba. A pak následovalo stříhání pásky, statistiky, obrazové zpravodajství a následná pýcha na všechnu tu spoušť, která ve statistikách a ukazatelích vypadala jako pokrok. A touha po pocitech podobných té pýše našich tehdejších představitelů může být motorem leckterého konání i v současnosti.

Zdědili jsme krásnou zemi, krásné obce i města i zvyky a mnoho dalšího: ale zanedbaná údržba z toho bohatého koláče ukrojila dodnes velký trojúhelník.

Poválečná éra znamenala vyhnání Němců, jejich majetky leckde v pohraničí chátrají dodnes; pokud nedochátraly a nezmizely dávno. Pak komunisté zničili sedláky: jejich statky nikdo neudržoval, stejně jako krajinu. Ta už je dávno jakýmsi pouhým výrobním prostředkem: znáte hospodáře, který s láskou chodí po svých pozemcích a přemýšlí o tom, co z nich jednou bude mít jeho vnuk? Podívejte se na rozdíl mezi naší krajinou a tou v Rakousku nebo Bavorsku, je to vidět na první pohled a vůbec v tom nehrají roli peníze a bohatství, ale jen péče, cit a pravidelná údržba…

Rozorali jsme meze a dnes se divíme, že se velká voda hrne tam, kde se dříve nehrnula. Že se prohání vítr a vysušuje pole: protože chybí remízky, aleje a sady. "Na tom starém poli / na kterém děd oral / hřmí motory k nebi / jako slavný chorál," veršoval komunistický básník Ivan Skála a platí to dodnes. Každý sedlák se snaží udržet vodu na svých pozemcích co nejdéle; ale nejsou sedláci, voda mizí, a tak nezbývá, než postavit betonovou hráz, přehradu. Výborná investice, protočí se spousta peněz, ale co s tou neudržovanou krajinou?

Nejde jen o ni, také o silnice, dálnice, mosty a budovy. A také tradice: Masarykem založenou Československou republiku stále bereme "za svou". A dobře víme, že státy se udržují těmi idejemi, na kterých vznikly. Tak uspořádáme řadu akcí, výstav, vzpomeneme si povinně na TGM, ale za rok to všechno skončí a nezbude trvalého nic, nebo třeba jen málo. No, nakonec, možná se i ten náš vztah k minulosti více podobá těm jednorázovým investicím než pravidelné údržbě - a jestli to všechno spolu tak trochu nesouvisí, že.

 

Právě se děje

před 5 hodinami

Biden se pustil do boje se změnami klimatu, zastavil pronájem půdy k těžbě ropy

Americký prezident Joe Biden ve středu podpisem exekutivních příkazů zahájil realizaci svého plánu postavit se změnám klimatu a učinit z "klimatické krize" téma pro velkou část federální vlády. Nařídil například ministerstvu vnitra, aby v co největší míře pozastavilo uzavírání nových smluv o pronájmu federální půdy k těžbě ropy a plynu. Podle nového šéfa Bílého domu Spojené státy nemohou v souvislosti s ekologickými výzvami dál otálet.

Americká média před vystoupením prezidenta psala o zahájení "frontálního útoku" proti klimatickým změnám nebo o rychlém startu ambiciózního projektu nové administrativy. Během povolebního přechodného období Biden avizoval například rozsáhlé investice do "zelené infrastruktury" včetně vyčlenění dvou bilionů dolarů (43 bilionů Kč) na projekty kolem obnovitelných zdrojů.

Prvními konkrétními kroky na cestě za klimatickými cíli je sada dekretů, které podle Bidena pomohou nejen snížit emise skleníkových plynů, ale i vytvořit nová pracovní místa. Média si všímala především ohlášené "přestávky" od nových pronájmů federální půdy či pobřežních vod k těžbě ropy a zemního plynu. S tímto krokem se pojí také "důkladná revize" všech existujících nájemních kontraktů souvisejících se zpracováváním fosilních paliv.

Zdroj: ČTK
Další zprávy