Zdeněk Mihalco, mih | Komentáře
10. 9. 2009 16:59

Utrhl se Ústavní soud ze řetězu? Hledali jste odpověď

Čtenáři Aktuálně.cz debatovali o práci Ústavního soudu
Foto: Aktuálně.cz

„Co dělat, když se z řetězu utrhne instituce, která má za úkol chránit ústavnost? Na to nenajde odpověď ani tucet ústavních expertů. Jestliže soud zakáže demokratické volby a uzurpuje si pravomoc posuzovat ústavnost ústavního zákona a bude diktovat nositelům zákonodárné a výkonné moci, aby pokračovali ve vládnutí, když už ve vládnutí ve staré sestavě pokračovat nechtějí, tak to snad nemá obdobu nikde na světě," napsal v jedné z moderovaných debat čtenářů pravidelný diskutující na stránkách Aktuálně.cz vystupující pod přezdívkou Vico.

Několik tisíc diskusních příspěvků čtenářů Aktuálně.cz vyvolalo téma podání ústavní stížnosti poslancem Milošem Melčákem a následné posuzování této stížnosti Ústavním soudem.

Do moderovaných diskusí pod články a blogy na Aktuálně.cz se zapojilo rovněž několik právníků či vysokoškolských profesorů.

Překročil Ústavní soud své pravomoci? Jaké dopady bude mít jeho rozhodnutí?

Čtěte a dále diskutujte zde: Historický okamžik - Ústavní soud zrušil říjnové volby

Redakce Aktuálně.cz vybrala dle svého subjektivního pohledu některé z nejzajímavějších diskusních příspěvků čtenářů:


... Ústavní soud ČR se utrhnul ze řetězu Lockova dělení státní (panovnické) moci na moc zákonodárnou a výkonnou, k níž Montesquieu přiřadil i moc soudní. Ústavní soud ČR se rozhodl organizovat nejen zákonnými mantinely upravený tok organizace a fungování státu, ale i tok politický. Nepochybuji, že jde o boj o moc ve státě. Nepochybuji také, že politická moc odehraje ambice Ústavního soudu do příslušných mezí. Při hlasitém aplaudování Ústavnímu soudu a zaříkávání se respektováním jeho výroku. Ale co je moc, to je moc, celá kráva do polívky, to je moc.
Lex

 

V této věci jsem spíše zastáncem ústavního soudu.  …. Ústavní zákon, stejně jako zákony jiné, má určitou proceduru přijetí. Po schválení poslaneckou sněmovnou a potvrzení senátem je spolupodepsána prezidentem apd. stejně jako jiné zákony (s výjimkou "ústavní" většiny). A automaticky se rozumí, že zákony ať už běžné či ústavní by měli být v souladu s ústavou. Tedy z toho vyplývá, že podstatnou součástí platnosti jakéhokoliv zákona je i jeho odsouhlasení, respektive nepozastavení ústavním soudem. A je v tomto případě zcela jedno, zda se tak stane na základě podání žádosti o posouzení zákona či absencí eventuálního podání. Do této doby je prostě zákon neplatný.

V případě posuzování žádosti ústavním soudem, posuzuje soud nový zákon ve smyslu, zda je způsobilý se začlenit do ústavy. Je to jakýsi zákon "čekatel", nesvéprávný a ještě není součástí ústavy. A soud posoudí, jestli neodporuje stávajícímu ústavnímu pořádku zcela zavedenému a nezpochybnitelnému. A v případě, že to tak není, ho prohlásí za neústavní. Samozřejmě vznikají polemiky, jak tedy měnit ústavu. Je zcela zřejmé, že se prostě ústavní zákony musí vyjímat, přepisovat a opravovat. Není možné mít ve stávajícím řádu právní normy, které si odporují nebo se popírají. Při existenci zákona, který jednoznačně říká, jak dlouhé je volební období a upravuje i věci související, nemůže být prostě zákon, který tomu odporuje. Pokud by ho chtěli prosadit a nezvolili lepší formu, museli by např. zrušit ustanovení o volebním období apd. čímž by vyrobili další problémy, proto je jednoznačně snaha měnit ústavu co nejméně. ...
fudoshin

 

Tak jsem se od "nejvyšší čtyřky" - (ekonom, statistik, lékař a traktorista - to není urážka oněch pánů, vážím si jejich původních profesí a proto je uvádím) - dozvěděl, co je veřejným zájmem. Prý předčasné volby... a co nejdříve. Hmm...

Tak tedy pokud jsem jedním kamínkem oné veřejnosti, tak vězte, že mým zájmem je úplně něco jiného. Mým zájmem je, aby se mi politici pletli do života co nejméně, aby s daněmi - které dle zákonů platím státu - aby "s mými penězi" zacházeli s péčí řádného hospodáře, tedy financovali věci veřejné účelně, nedovolili jejich zneužívání a rozkrádání. Volil jsem na čtyři roky a to, že jeden politik druhému rozkopal bábovičky, pak sestavili vládu o které teď říkají, že "není plnohodnotná" a že se ONI dohodli, že budou volby dříve - to opravdu mým zájmem není.

Tleskám soudcům Ústavního soudu.Skutečný politik si váží člověka s jiným názorem. Nemusí s výrokem soudu souhlasit, ale má vědět, že nesežral rozum a že výrokem soudu nemá pohrdat. Jenomže - kdo je v našich končinách politik ? Ať se dívám jak dívám... nevidím.
jarpor

 

… Otázka nezní, zda Melčák je to nebo ono (pokud si s vědomím, že už znovu nebude zvolen, pouze chtěl pragmaticky prodloužit mandát, za který pobírá slušný plat, patrně se mu to zdařilo), ale zda byla PORUŠENA při vyhlašování předčasných voleb Ústava či nikoli.

Miloš Melčák se do sněmovny dostal jako poslanec ČSSD. Ale podpořil vznik vlády ODS - KDU-ČSL - SZ. A ČSSD jej vyloučila. Teď si dá kávu a vládu podrží.
Miloš Melčák se do sněmovny dostal jako poslanec ČSSD. Ale podpořil vznik vlády ODS - KDU-ČSL - SZ. A ČSSD jej vyloučila. Teď si dá kávu a vládu podrží. | Foto: Ludvík Hradilek

Je-li Ústava nejvyšším právním předpisem, jaké důsledky bude mít skutečnost, pokud ji budou porušovat právě nejvyšší ÚSTAVNÍ činitelé? Mohou ji porušovat prezident a poslanci horní i dolní komory parlamentu? Faktem je, že se to patrně děje.

V preambuli k Ústavě se praví: „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými PRINCIPY PRÁVNÍHO STÁTU, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky."

Pokud se opakovaně porušuje Ústava (což se v ČR děje), lze vůbec hovořit o PRÁVNÍM státu?? (S Melčákem, ať už byly jeho pohnutky jakékoli, tyto nesnadné otázky vlastně ani nesouvisí.)
Monika

 

…Podle mého názoru z čistě formálního hlediska může být stížnost zcela oprávněná. Ale ústava by neměla být chápána jako posvátná indická kráva.  Přihlédneme-li k opravdu zdlouhavému a naprosto nepraktickému způsobu, jakým podle dosavadního znění Ústavy lze docílit rozpuštění sněmovny, pak je přijatý zákon, jímž došlo ke zkrácení tohoto volebního období, ústavně konformní. Ústava má totiž také jistou flexibilitu, občané tu nejsou proto, aby "sloužili" ústavě, ale naopak. Pravdou je, že mohl být přijat obecnější zákon, a Ústavní soud by možná neměl o čem rozhodovat.

Jinak je ovšem zajímavé, jak politici napříč politickým spektrem v našem právním státě okázale kritizují soudní rozhodnutí, které se jim zrovna nehodí. Opravdu dobrý příklad pro občany.
Zacheus

 

Aby soud znemožnil volby, je pro mně šokující, řekl profesor ústavního práva na UK Pavlíček.Podle dalšího experta na ústavní právo Grónského, by se měly sejít ústavní špičky a přijmout usnesení, že na volbách trvají. Odklad voleb by byl protiústavní.

Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, po téměř tříhodinovém projednávání odročil zasedání a čtení nálezu soudu na zítřek na 10 hodin dopoledne.
Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, po téměř tříhodinovém projednávání odročil zasedání a čtení nálezu soudu na zítřek na 10 hodin dopoledne. | Foto: Ondřej Besperát

Co dělat, když se z řetězu utrhne instituce, která má za úkol chránit ústavnost? Na to nenajde odpověď ani tucet ústavních expertů. Jestliže soud zakáže demokratické volby a uzurpuje si pravomoc posuzovat ústavnost ústavního zákona a bude diktovat nositelům zákonodárné a výkonné moci, aby pokračovali ve vládnutí, když už ve vládnutí ve staré sestavě pokračovat nechtějí, tak to snad nemá obdobu nikde na světě. Jó nějakej puč, kdy se svrhne vláda, to se bohužel stává často, ale ústavně soudní kontrapuč - jménem republiky vládni dál, nebo ti uložíme pořádkovou pokutu, tak to trochu připomíná vynucený manželský sex padesát let po svatbě a bez viagry.
Vico

 

Zákonodárný sbor je oprávněn ústavní většinou přijímat a měnit ústavu, přijímat a měnit ústavní zákony.

Shodný právní názor na předčasné parlamentní volby v případě zablokovaného parlamentu a dočasné vlády mají prezident se sborem svých právních poradců, ústavní většina parlamentu a senátu a četní právní experti. Ústavní soud nevyjádřil své stanovisko, akorát hrozí časová prodleva (vzhledem k jeho obvyklé liknavosti) nežli stanovisko vyřkne a tím "propadnutí" zákona o předčasných volbách. I kdyby tím stanoviskem bylo vyřčení, že ústavní soud je v této věci věcně nepříslušný.
Béda

 

Je k pláči, když s plnou pusou demokracie kydáme špínu na toho, kdo si dovolí jeden z jejích nástrojů využít, ale jsme bez mrknutí oka schopni tolerovat její mrzačení s vírou, že je to pro naše dobro. No, přinejmenším trocha úcty k volnému mandátu a právu dovolávat se ochrany svých práv by neškodila.
Iva Hnátková

 

Diskutovali jste zejména pod těmito blogy a články:

Foto: Aktuálně.cz
Jiří Pehe: Ústavní stížnost je logická 
Foto: Aktuálně.cz
Zdeněk Koudelka: Demokracie není hra
Foto: Aktuálně.cz
Aleš Michl: Marx, Melčák, Beatles
Foto: Aktuálně.cz
Jiří Zlatuška: Na posunu voleb vydělají občané
Foto: Aktuálně.cz
Jan Kubáček: Kdo vydělá na posunutí voleb?!
Foto: Aktuálně.cz
Pavel Svoboda: Politici versus Ústavní soud
Foto: Aktuálně.cz
Jiří Pehe: Poučení z ústavní krize
Foto: Aktuálně.cz
Stanislav Penc: Koho v říjnu volit? Nikoho
Foto: Aktuálně.cz
Václav Krása: Nachytaní politici
Foto: Aktuálně.cz
Jan Urban: Miloš Melčák - profily odvahy, limity zbabělosti
Foto: Aktuálně.cz
Tomáš Sokol: Něco mezi boží spravedlností a katastrofou
Foto: Aktuálně.cz
Diskutujte: Utrhl se Ústavní soud ze řetězu?

  

 

Právě se děje

Další zprávy