Martin Fendrych Martin Fendrych | Komentáře
7. 5. 2021 7:30

Manželství pro lesby a gaye? Zvedněme oči od pohlaví a vnímejme vztahy

Proč by nemohli být suverénně převládající heterosexuálové natolik chápaví, že poskytnou manželství homosexuálům? Že jim dají těch několik nijak zanedbatelných práv, která jim dnes v registrovaném partnerství chybí?
Jedna známá (heterosexuálka) mi řekla: "Vůbec nechápu, co je lidem do toho, jak si nějaká dvojice upraví svůj vztah. Proč jim do toho chtějí mluvit?"
Jedna známá (heterosexuálka) mi řekla: "Vůbec nechápu, co je lidem do toho, jak si nějaká dvojice upraví svůj vztah. Proč jim do toho chtějí mluvit?" | Foto: Shutterstock

Znovu se debatuje, zda mají mít lesby a gayové možnost uzavřít manželství se vším, co k tomu patří. Registrované partnerství považují za nedostatečné (nemají kupříkladu nárok na vdovský důchod, partnerstvím jim nevzniká společné jmění, nemohou si spolu osvojit dítě, chybí jim i další práva). Na konci dubna se poslancům ODS, SPD, Trikolóry a části ANO nepodařilo zabránit tomu, aby návrh zákona po třech jalových letech pokračoval do dalšího projednávání ve výborech. Prodloužili mu aspoň dobu jeho projednávání na 80 dní. Je tedy krajně nejisté, že se o něm bude hlasovat do voleb. Spíš projednán nebude a v příští sněmovně by vše muselo začít znovu.

Téma manželství stejnopohlavních párů ale zůstává. Má své zapálené zastánce (gaye a lesby), ale ještě vášnivější odpůrce. Jedna známá (heterosexuálka) mi řekla: "Vůbec nechápu, co je lidem do toho, jak si nějaká dvojice upraví svůj vztah. Proč jim do toho chtějí mluvit?"

Její otázka vede k hledání příčiny prudkého odporu, který u nás (ale i v jiných zemích, kde manželství gayů a leseb zatím není uzákoněno) rozšíření manželství vyvolává. Není pochyb, že ten odpor nejvíc živí křesťané, převážně pak katolíci (ne všichni). Opírají se o Bibli a o to, že pojem manželství "je starší než jakýkoli dnešní stát" a vždycky se týkal muže a ženy nebo mužů a žen, nikoli ženy a ženy či muže a muže.

V Bibli najdeme instituci manželství hned na začátku, už v ráji, a vedle "soboty" (dne odděleného pro Boha) jde o jedno z nejstarších ustanovení. Biblická kniha Geneze považuje muže a ženu za jeden celek, teprve dohromady tvoří člověka, celou lidskou bytost. Zároveň však podle Geneze stvořil Bůh nejprve muže jako vládce přírody a teprve potom ženu z jeho kostí a masa, aby mu byla pomocí. Muž a žena, jak píše Biblický slovník Adolfa Novotného, tvoří "psychickou jednotku", muž ovšem podle Starého zákona "převládá".

Hned připomeňme, že toto mužské vládnutí či převládání je v dnešní době překonáno a většina o tom nepochybuje. Dokonce asi ani křesťanská většina. Mužské vládnutí mělo svůj význam sociální, který v naší současnosti pominul.

Manželství v Bibli zastává klíčové místo, vztah Boha k vyvolenému lidu je srovnáván právě se vztahem muže a ženy, odpadlictví od Boha bylo srovnáváno s manželskou nevěrou. V Novém zákonu to pokračuje a pro vztahy mužů a žen je dáván jako vzor, jako příklad vztah Krista k církvi. Základem manželství je potom křesťanská láska.

Jen muž a žena jsou člověk?

U křesťanů však jde podstata manželství ještě o něco dál. Jeho smyslem není rodina sama o sobě, nýbrž oslavování Boha a zobrazování obecenství mezi Bohem a jeho stvořením. Rodina je pak prvním místem, kde křesťanské dítě slyší (má slyšet) zvěst o živém Bohu a Ježíši.

Jak se toto slučuje s lesbami a gayi, kteří chtějí také vstupovat do manželství? Fundamentální křesťané jim to upírají, protože jedině muž se ženou mohou zplodit dítě, jedině muž a žena jsou člověk. Basta. Proto je pro ně manželství výsostný vztah dvou odlišných pohlaví. Tak je to "přirozené" a správné, jiný výklad není možný. (Ani výklad, že vztah je možný až ve dvou, ve třech, ve společenství?)

Problém tkví v tom, že Bible nepopisuje dějiny, nevytváří přesné návody, jak žít, nemá být omezující, ale sleduje smysl a cíl přesně opačný - osvobozující. Stejně jako popis stvoření světa neodpovídá našim vědeckým poznatkům o Velkém třesku, protože nepopisuje mechanismus vzniku kosmu, tak ani manželství zřejmě není nijak "zakleto" ve vztahu muže a ženy. Biblický popis stvoření je vyznání, vyznavačský akt. Vyznává se v něm Bůh jako stvořitel. A rodina, manželství, je zřejmě jakýmsi návodem ke vztahu dvojice, rodiny, muže a ženy, ale - proč ne - i ženy a ženy nebo muže a muže, pokud chtějí společně žít v rodině.

Sociální kulisy se od základu změnily, dnes není nutné chránit třeba vdovu, osamělou ženu, tak silně jako v době starozákonní. Ženy se v západní společnosti osamostatnily. Změnily se také pohanské kulty. Mění se rodiny. Zcela zásadně a pro společnost zdravě se změnil pohled na homosexualitu.

Tady se zastavme. Dnes snad nikdo nepochybuje, že se určitá část populace rodí jako homosexuálové. Je to jejich osud a jejich přirozenost. Žena je citově i sexuálně puzena k ženě, muž puzen k muži. Cítí k sobě náklonnost, lásku. Chtějí spolu žít a spolu budovat vztahy, případně rodinu, úplně stejně jako to dělají heterosexuální páry.

Pohlaví není podstatou

Pokud bychom tedy vycházeli z podstaty Bible, z podstaty křesťanské zvěsti, pak nelze vidět zásadní problém v tom, že k sobě cítí lásku (ať už "křesťanskou", nebo "nekřesťanskou") lidé stejného pohlaví. Podstatou je láskyplný vztah, vůle starat se o druhého a o druhé, pečovat. Podstatou potom není, jestli mám pohlaví mužské nebo ženské nebo jestli jsem pohlaví nevyjádřeného.

Jak se to pak vztahuje k manželství jako instituci? Jistě platí, že žena se ženou a muž s mužem nemohou zplodit dítě. To se (alespoň dnes) jistě nedá změnit. Zároveň platí, že dítě mít mohou, buď z předchozího manželství, nebo si je osvojí, adoptují (u nás to zatím legálně není možné). Z křesťanského pohledu pak jde o to, jestli mu chtějí předávat lásku, jestli mu budou svědky obecenství mezi Bohem a jeho stvořením. Předpokládám, že na tom jsou úplně stejně jako heterosexuální manželství, budou v tom stejně uspívat i selhávat.

Když si odmyslíme křesťanský pohled na věc, pak se důvody pro odmítnutí manželství homosexuálních párů hledají jen těžko. Uvízneme v tvrzeních typu "dva otcové nebo dvě matky neexistují". Jistě, neexistují. Ale třeba dvě ženy pečující o dítě, dva muži pečující o dítě existují a jde to. Pro dítě je nesporně ideální, když má mámu a tátu a ti se o ně starají. Velmi často to tak ale není. Proč by se tedy nemohly starat (poskytovat péči a lásku) dvě matky či dva otcové? Proč bychom nemohli být my, suverénně převládající heterosexuálové, natolik chápaví, že jim manželství poskytneme? Že jim dáme těch několik nijak zanedbatelných práv, která jim dnes v registrovaném partnerství chybí?

Co tím ohrozíme? Rodinu? Dnešní rodinu, která se běžně rozvádí a je to všeobecně považováno za samozřejmost? Ohrožení klasické rodiny tím, že bude uzákoněno manželství stejnopohlavních párů, je jeden z největších nesmyslů, jaké můžeme slyšet. A popravdě tenhle "argument" už zaniká.

Ještě zpátky k Bibli a křesťanství. Teprve spojením muže a ženy, ženy a muže, vzniká člověk. Je to zvěst o pohlaví, nebo o vztahu, o smyslu existence? Mohu se mýlit, ale předpokládám, že je to zvěst o vztahu: teprve milováním se podstata lidství naplňuje. Pro dnešní Česko by bylo nesmírně zdravé, kdybychom zvedli hlavy od pohlaví, genderu, a začali vnímat vztahy dvojic, vztahy v rodinách, vztahy ve společenstvích.

Duel DVTV: Právnička iniciativy Jsme fér Adéla Horáková a Roman Joch z Občanského institutu (video z 3. listopadu 2018)

Alternativní forma soužití si zaslouží alternativní termín, ne termín manželství, říká Roman Joch z Občanského Institutu v duelu DVTV. | Video: Daniela Drtinová
 

Právě se děje

Další zprávy