Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu | Názory osobností
8. 7. 2024 8:14

O ruské sebelži a otázce viny

Nejhorší a zřejmě i nejnebezpečnější ze všech lží je sebelež, která zabraňuje člověku či společenství zahlédnout své slabiny i přednosti, což vede k neschopnosti se orientovat ve světě a ke ztrátě svobody.
Karel Hvížďala.
Karel Hvížďala. | Foto: Jakub Plíhal

Jedinec či stát, který neví, čím je, který si lže, aby se ubezpečil o tom, že má pravdu, se potřebuje zabydlet ve své lži, a proto si musí nutně poopravit i obraz světa, který ho obklopuje: stane se otrokem své lži. Vůči světu je hluchý a němý. Je odsouzen k zániku, i když ten konec může být pozvolný, a proto má v případě státu hluboké mnohogenerační následky. Filozof či vzdělaný disident musí v takové situaci prokázat svou integritu ve své odpovědnosti společenské a politické, pokud tak nečiní, stává se spoluviníkem.

V současnosti takové selhání můžeme nejsnáze ilustrovat na Rusku, odkud i od opozice zaznívá falešná věta: "Speciální operace proti Ukrajině je Putinova válka."

Názory osobností

Texty v této sekci tvoří osobnosti společenského dění. Jedná se o obsah, do kterého redakce nezasahuje.

Tímto problémem se těsně po prohnané Hitlerově válce proti celému světu zabýval německý filozof Karl Jaspers v knize Otázka viny.

Cituji: "Každý z nás má vinu, pokud zůstal nečinný. Pasivita ví, že je morálně vinna každým selháním, které zanedbá povinnost chopit se jakékoliv možné aktivity k ochraně ohrožených, k ulehčení bezpráví, k odpírání zlu." Dále Jaspers připomíná, že všichni účastníci tehdy rasového šílenství, i když si dělali iluze, které byly založené na lži, byli odpovědní a musí se morálně obrodit.

V němčině se Jaspersova kniha jmenuje Die Schuldfrage, přičemž slovo Die Schuld neznamená jen vinu, ale také dluh a člověku připomíná, že za každou vinu bude muset dotyčný nebo stát jednou něco zaplatit a zlo odčinit. V případě zla, které páchá stát na sousedních zemích, jako to činilo za druhé světové války Německo, či jak to činí již léta Rusko v Čečensku, Gruzii, Moldavsku či na Ukrajině i jinde, viníky jsou vždy všichni občané, a to i ti, kteří přímo nevraždí. Jaspers píše, cituji: "Metafyzická vina je nedostatek absolutní solidarity s člověkem jako člověkem. Tato solidarita je porušena, přihlížím-li, jak dochází k bezpráví a zločinu."

Pokud všechny národy žijící v Rusku i přes desetitisíce či statisíce mrtvých a zmrzačených Ukrajinců a Rusů budou stále odpovědnost za všechny zločiny delegovat na Putina, vyřazují se sami z naší civilizace. A pokud my bychom k tomu nečinně přihlíželi, jsme rovněž spoluviníky. Šťastní lidé mají fantazii a schopnost myslet v tomto světě proti němu, a hledat nové možnosti. Podle toho je poznáme.

Napsáno pro ČRo Plus.

 

Právě se děje

Další zprávy