Jan Moláček Jan Moláček | Komentáře
10. 5. 2017 16:00

Zeman je zase napřed. Máme novou ústavu, kterou zná jen on a Babiš. Klenoty řeší článek 65

Článek 18, odstavec 3: Právo volit hnutí ANO má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

Není pravda, že prezident republiky Miloš Zeman jedná v rozporu s ústavou. Póvl, který to tvrdí, si zřejmě nevšiml, že už dávno platí ústava jiná. Vybíráme z ní nejdůležitější pasáže:

Preambule

My, Miloš Zeman, Andrej Babiš, Martin Nejedlý a Vratislav Mynář, věrni všem dobrým tradicím starých obchodních svazků a politických nepřátelství, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet svůj byznys a jeho politické krytí v duchu hodnot vlastní nedotknutelnosti, arogance a pohrdání zákony jako soukromou věc, do které nikomu nic není, jako nástroj k prosazování vlastních zájmů, odhodláni společně střežit a rozvíjet svoje bohatství a moc, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy korupce, demagogie a manipulace médií, prostřednictvím sebe samých přijímáme tuto Ústavu České republiky

Hlava první

Základní ustanovení

Článek 1

(1) Česká republika je podle aktuálních obchodních zájmů autorů Ústavy členskou zemí EU s nárokem na dotace, ruskou gubernií nebo čínskou provincií. Vyžaduje-li to byznys Petra Kellnera, může být i ruskou gubernií a čínskou provincií současně.

Článek 2

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci. Pojmem lid se rozumí každý, kdo na kampaň Miloše Zemana přispěl částkou alespoň 100 000 Kč.

(…)

Článek 10a

(1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.

(2) Je-li touto organizací Evropská unie, činí tak Česká republika jen naoko, aby formálně vyhověla podmínkám pro čerpání evropských dotací holdingem Agrofert (včetně těch jeho dceřiných firem, které do něj zrovna chvíli nepatří).

(…)

Článek 13

Hlavním městem České republiky jsou Osvětimany.

Článek 14

(1) Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy a státní vlajka Čínské lidové republiky.

(2) Státní symboly a jejich používání upraví zákon. V případě příletu vysokého představitele spřátelené země tato pravomoc přechází na Jaroslava Tvrdíka.

(…)

Hlava druhá

Moc zákonodárná

Článek 15

(1) Zákonodárná moc v České republice náleží parlamentu.

(2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Právní divizí společnosti Agrofert a Sekretariátem prezidenta republiky.

(…)

Článek 18

(3) Právo volit hnutí ANO má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

(…)

Článek 43

(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, překročí-li počet uprchlíků žádajících o azyl v České republice číslo deset.

(…)

Hlava třetí

Moc výkonná

Prezident republiky

Článek 54

(1) Prezident republiky je hlavou státu. Krkem státu je Vladimir Putin.

(…)

Článek 59

(2) Slib prezidenta republiky zní: „Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všech občanů s výjimkou novinářů, rektorů, abstinentů, vegetariánů a těch, kdo vstávají před sedmou ráno.“

(…)

Článek 65

(1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet. S výjimkou situace, kdy hrozí pád mezi korunovační klenoty.

(…)

Vláda

Článek 67

(1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.

(2) Vláda se skládá z Andreje Babiše, neschopných debilů, krávy, která nic nedělá, jenom chlastá, blbečka, kokota a největší svině, jakou Andrej Babiš poznal.

(…)

Článek 70

Člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce majitele společnosti Agrofert.

(…)

Článek 74

Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády v dopise psaném za úplňku na papíře vyrobeném z buničiny stromů k tomuto účelu zvlášť pěstovaných. V dopise je předseda vlády povinen doložit plnění všech smluv, které v posledních patnácti letech podepsal, mimo jiné koaliční smlouvy, všech nájemních a pracovních smluv, smluv o půjčkách a manželské smlouvy.

(…)

Článek 80

(1) Státní zastupitelství zastupuje žalobu v trestním řízení. Je-li ze spáchání trestného činu podezřelý Andrej Babiš, má státní zastupitelství povinnost konat obzvlášť důkladně. A dlouho. Až do voleb.

(…)

Hlava osmá

Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 113

Tato Ústava nabývá účinnosti přečtením na redakční poradě MF Dnes.

Zeman v. r.
Babiš v. r.
Nejedlý v. r.
Mynář v. r.

 

Právě se děje

před 7 minutami

Italští poslanci vyslovili důvěru vládě premiéra Conteho. Kabinet v úterý požádá o důvěru také druhou komoru Senát, kde ale nemá zaručenou většinu

Zdroj: ČTK
Další zprávy