Martin Fendrych Martin Fendrych | Komentáře
18. 10. 2018 12:57

Protest proti Piťhovi a Dukovi: Petani je sametová revoluce, 17. listopad 2018

Pokud bychom měli skutečného prezidenta, Petani by 28. října dostala medaili Za hrdinství. Nedostane ji, nepotřebuje. Zato my potřebujeme Petani.
Aneta Petani: na hlavě trnovou korunu, na těle nápisy "Láska k pravdě" a "Proč jste jim nasadil korunu z trnů?".
Aneta Petani: na hlavě trnovou korunu, na těle nápisy "Láska k pravdě" a "Proč jste jim nasadil korunu z trnů?". | Foto: ČTK

Dvaadvacetiletá katolička Aneta Petani protestovala proti svatováclavskému kázání Petra Piťhy, jež pronesl v katedrále svatého Víta. V úterý, při mši, když ve Vítu kázal primas český, kardinál Duka, přišla před oltář a jen v podprsence a černých kalhotách mlčky poklekla. Na hlavě trnovou korunu, na těle nápisy "Láska k pravdě" a "Proč jste jim nasadil korunu z trnů?". Po pěti minutách ji z katedrály vynesla ochranka.

Byl to druhý katolický protest, jako první se v Lidových novinách ozval katolický kněz a držitel Templetonovy ceny Tomáš Halík. Piťhovo kázání označil za "skandální".

Piťha kázal proti Istanbulské úmluvě Rady Evropy, jež pojednává o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Mluvil o věcech, které v úmluvě vůbec nejsou, šířil bludy, fake news nejhrubšího zrna: "Homosexuálové budou prohlášení za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby a ani hmyz zaváděné zákony neplatí."

"Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány, bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní…"

Bláboly, jimiž by nemělo smysl se zabývat, pokud by však Piťhu veřejně nepodpořil šéf českých katolíků, duchovní se silným přesahem do politické roviny, arcibiskup Dominik Duka: "Jako předseda České biskupské konference vyjadřuji podporu Mons. Petrovi Piťhovi v souvislosti s kázáním proneseným na svátek sv. Václava." Toto je skandální, populistické, totálně nekřesťanské (a jistě nefrantiškovské, nesouznějící se současným papežem Františkem). Duka tu vystoupil jako stará, bohužel zkažená konzerva, jejíž obsah otravuje okolí a škodí mimo jiné i katolické církvi.

Hned se zvedl tábor piťhovců (antigenderistů, antihomosexuálů, antikorektníků atd., třeba mluvčí Zemana Ovčáček) a reagoval i tábor opačný, poukazující na nepopiratelný fakt, že násilí na ženách má v Evropě obludné rozměry a, bohužel, jako blechy ke psům patří k naší kultuře, jež se ráda a pyšně staví nad kultury jiné. Kněz Piťha, kdysi moudrý ministr školství, s nímž jsem občas sedával na vládě a jehož jsem si vážil, nyní aktivně přispěl k rozdělení společnosti, což je u duchovního otřesné. A s ním i Duka.

Česko, země násilí na ženách

Rozděluje i Aneta Petani? Odkazovala na "lásku k pravdě" a na fakt, že utlačovaným ženám a neutlačovaným menšinám, jako jsou homosexuálové, Piťha "nasadil korunu z trnů". Aby lhaní a manipulaci s věřícími, jichž se Piťha dopustil, obnažila, klečela tam jenom v podprsence.

Blíží se výročí 17. listopadu, čin Petani na sametovou revoluci navazuje, je ze stejné líhně, studenti a další mladí lidé tehdy taky stáli proti přesile, naprostá menšina se postavila na odpor totální moci. Přesně tak mladá žena Petani, která v centru české státnosti, v centru českého katolictví vydala své tělo, aby protestovalo proti lži, surovému násilí na realitě, proti zneužití chrámu, kostela, prostoru víry pro šíření postojů, které Ježíše přibily na kříž.

Je vzácné, cenné, když se v době konzumní, v níž lidé spotřebovávají pravdu a lež, jako by to byla houska a salám, mladý člověk odhodlá vystoupit z masy a udělat svébytné gesto, když dá najevo nejen odvahu, ale i nelhostejnost.

Je za co se stavět. Nechme teď raději stranou násilí páchané kněžími na dětech, obří problém katolické církve. V Česku se denně odehrává násilí na ženách, násilí nejrůznějšího typu, jež je většinově zamlčováno či tolerováno dokonce i v době, již nazýváme svobodnou.

Přesná čísla násilí na ženách neznáme. Amnesty international (2018) uvádí: v Česku je každý rok znásilněno přes sedm tisíc žen, jen dvě procenta pachatelů soudy potrestají.

V říjnu 2016 zveřejnila vláda zprávu Muži a násilí v České republice: "Fyzické nebo sexuální násilí zažilo 32 % žen, nebezpečné pronásledování 9 % žen, sexuální zneužívání 12 % žen a znásilnění 5 % žen. Toto násilí však bývá bagatelizováno a výrazná část společnosti dokonce připisuje podíl spoluviny obětem tohoto násilí. I z tohoto důvodu je nahlášeno jen zanedbatelné procento celkového počtu znásilnění."

Dále tam čteme: "… v soukromé sféře jsou muži obvykle evidováni jako pachatelé násilí. Podle kriminologických statistik tvoří 90-95 % pachatelů domácího násilí (ženy jsou z 90 % obětí)." Důvodem je "nízká úroveň respektu vůči ženám, zkušenost násilí v rodině z dětství, nezvládání emocí, stres, frustrace, slabá komunikace či nadužívání drog." - Podepsat Istanbulskou úmluvu je to nejmenší, co můžeme udělat.

Pokud bychom měli skutečného prezidenta, Aneta Petani by letos 28. října dostala buď Řád Tomáše Garrigua Masaryka, nebo medaili Za hrdinství. Nedostane, ale dá se tušit, že tahle mladá žena nic takového nepotřebuje. Zato my potřebujeme ji.

 

Právě se děje

před 59 minutami

Italští poslanci vyslovili důvěru vládě premiéra Conteho. Kabinet v úterý požádá o důvěru také druhou komoru Senát, kde ale nemá zaručenou většinu

Zdroj: ČTK
Další zprávy