Martin Fendrych Martin Fendrych | Komentáře
5. 9. 2016 8:00

BIS: Řádí u nás čínští a ruští špióni. Hrozbou je teror i my sami. Ale stále jsme šťastná země

Loni, když se v Evropské unii zásadně změnila bezpečnostní situace, nám nehrozilo žádné akutní nebezpečí. Jsme šťastná země bez teroru, války, krize.
Putin a Si Ťin-pching. Rusko a Čína. Jejich agenti u nás nejvíc šmejdí. Riskantní.
Putin a Si Ťin-pching. Rusko a Čína. Jejich agenti u nás nejvíc šmejdí. Riskantní. | Foto: Reuters

Minulý týden Bezpečnostní informační služba (BIS) zveřejnila veřejnou zprávu za rok 2015. Pokud chcete vědět, nakolik jsme bezpečnou či ohroženou zemí, pak ji čtěte. Je veřejná. V posledních letech už prakticky neuvádí jména firem a jednotlivců, na které si stát dává pozor. Škoda.

Zpráva BIS má vycházet z vlastních zjištění. Letos ale uhnula jinam. Pustila se do politiky. Hodnotí, co je v budoucnu možné a co ne. Tajná služba ale není politická instituce, takového hodnocení se nemá „dopouštět“.

Čím dál víc jsme součástí světa. Okolní dění se nás týká, ať chceme nebo ne. Česká uzavřenost je dávno jen pocit. Máme otevřené hranice. Čelíme moderním hrozbám. Ve srovnání se státy na Západ od nás podstatně menším.

Ze zprávy bisky plyne, že se vnější dění zrcadlí uvnitř země. Evropské napětí se do Česka mocně přenáší. Sami si škodíme, sami si vytváříme domácí rozpolcenost, „válečný stav“. Sami sobě jsme asi největším nebezpečím.

Co nás ohrožuje kromě běžných rizik (korupce, organizovaný zločin, klientelismus)? Terorismus a migrace, byť v minimální míře, a Rusko a Čína. Klíčové zjištění: ani v roce 2015, když se v Evropské unii zásadně změnila bezpečnostní situace, nám akutní nebezpečí nehrozilo. Jsme šťastná země bez teroru, bez hybridní války a humanitární krize.

O čem zpráva BIS nemluví? Jak nám škodí vlastní politici. Nejen Miloš Zeman napojený na Rusy a Číňany. Vnitro a sociální demokracie předvedly, jak zkrotit policejní útvar, který by mohl politiky ohrožovat nikoli trestnou činností, ale jejím odhalováním. (Zrušení ÚOOZ.) O tom se ve zprávě nedočtete, a přece tato událost zpravodajce jistě zaměstnala. Výroční zpráva není zcela otevřená. Chyba.

Některé věci se nemění: „Často byly uzavírány nevýhodné smlouvy a veřejné zakázky byly svěřovány firmám s nejasnou vlastnickou strukturou nebo byly zadávány bez výběrového řízení. Výsledkem bylo špatné hospodaření se svěřeným majetkem, kdy však nedocházelo k trestným činům a prokazování míry zavinění bylo velmi obtížné.“

Zemský ráj to napohled

Uzavřít pro stát nevýhodnou smlouvu není trestný čin? Služba popisuje, jak to u nás chodí: „Odpovědnost konkrétních osob se mnohdy vytrácela během schvalovacího procesu, při kterém se přenášela z jedné osoby na druhou, aniž by byly přesně vymezeny podíl a úloha každé ze zúčastněných osob na výsledném rozhodnutí.“ Nejenže není trestné přihrát nějaké firmě pro stát nevýhodnou zakázku, dokonce za to nikdo nemůže. Pak to ani nemůže být trestné. A to je ta země česká, zemský ráj to napohled...

V pasáži o migraci biska uvažuje politicky, hodnotí. Migrační hrozby jsou „zatím řádově nižší“ než ve Francii, Belgii a Německu. Ale „je fakticky nemožné organizovaně integrovat velké množství cizinců z kulturně odlišného prostředí do evropské společnosti. Dochází ke vzniku uzavřených komunit, které mohou být vůči evropskému kulturnímu prostředí nepřátelské. Tyto komunity pak mohou vytvářet ideové či logistické zázemí pro kriminální aktivity rozličného charakteru.“

BIS tvrdí, že není možné organizovaně integrovat velké množství kulturně odlišných cizinců. Přitom tyto komunity po desetiletí žily v západní Evropě, aniž by se něco strašného dělo. Až ekonomická krize a islamistické teroristické skupiny situaci změnily. – Tajná služba nesmí dělat politiku, tato pasáž ve zprávě nemá co dělat.

Zpravodajci popisují rizika migrace: z území ovládaných extremistickými silami přicházejí lidé s podezřelými doklady. V zemích jejich původu české bezpečnostní složky nemají spolehlivého partnera, který by údaje o nich ověřil. – Absolutní jistotu, kdo k nám přichází či kdo přes nás tranzituje, nemáme. BIS však už nedodává, že tak to bylo i v letech před migrační krizí.

Jaké riziko odtud plyne? "Bizoni" mapovali pohyb potenciálních útočníků: „Prověřování tisíců jmen radikálů vedlo ke zjištění, že v roce 2015 někteří z nich ČR využívali jako jednu z tranzitních zemí na cestě mezi Blízkým východem a západní Evropou.“ A odtud logický závěr: i na území ČR „existuje potenciální hrozba teroristického útoku islamistických džihádistů...“

Čeští muslimové IS odsoudili

Radikalizují se u nás muslimové? Sympatie k teroristům v Česku projevovali jen psychicky narušení jedinci. „Žádný z nich nedisponoval vazbami na islamistická uskupení a často ani na žádné místní muslimské komunity. Muslimové žijící v ČR až na několik výjimek aktivity IS veřejně odsoudili.“ Zásadní informace pro tuto zemi.

Biska napočítala celkem sedm lidí původem z islámského světa, kteří od nás odjeli, aby se připojili k teroristickým organizacím v Sýrii, zejména k IS. Krátkodobě pobývali v Česku a jejich návrat do Unie by představoval hrozbu. Sedm lidí za rok 2015. Málo.

Jsme tedy „džihádem“ ohroženi? Minimálně. Nepředstavujeme cíl. Teroristům u nás chybí zázemí. Sloužíme jako zóna, kde se mohou zastavit a pak jít dál. Nebo tudy pašovat zbraně.

Další riziko: Rusko a Čína. (Nejen) významné ekonomické zájmy jsou jejich cílem. Služby cizí moci si u nás zavazují lidi, kteří mají rozhodovací pravomoci. „Zvláštní opatrnost je třeba zachovávat při kontaktu s osobami ze zahraničí, u nichž lze očekávat propojení obchodních aktivit s mocenskými zájmy cizí státní moci, zejména s aktivitami tamních zpravodajských služeb (např. Ruská federace či ČLR).“

Dodejme, že stejnou opatrnost musíme zachovávat u lidí, kteří u nás pro Rusko a Čínu, pro ruské a čínské společnosti, pracují. Zvlášť při snaze o napojení Zemanovy „ekonomické diplomacie“ na čínské komunisty a jejich firmy. To platí i pro vysoké státní úředníky. – Vědí to? Zmiňuje tajná zpráva konkrétní jména? Víme přece, kdo je českým mostem do Číny. Stejně jako to, že prezident Zeman přijal jako poradce člověka spojovaného s čínskou vojenskou rozvědkou.

V této souvislosti bude extrémně zajímavé sledovat, jak dopadne žádost čínských uprchlíků v Česku o azyl. Zatím je zdržována a odkládána. Jsou za tím čínští agenti napojení na české úředníky? (Je toto v tajné zprávě? Nevíme.)

Biska jasně konstatuje: „V roce 2015 v ČR nejvýrazněji působily zpravodajské služby Čínské lidové republiky a Ruské federace.“ Rusko čelí embargu EU, Unii i Česko bere jako západního nepřítele. Jasné. A Čína? S níž teď chceme čile kšeftovat? Jak jdou dohromady ty veřejné "kamaráčofty" a slídění čínských tajných agentů? Vysvětlí nám to prezident či ministr zahraničí? Ani slovo. Ticho po pěšině.

Ruská ambasáda: semeniště agentů

Za Čínu u nás nejvíc působí „vojenská rozvědka, jejíž činnost doplňovaly aktivity specifické čínské zpravodajské organizace, kterou je Odbor pro mezinárodní styky Komunistické strany Číny (KS Číny). Jedná se o agenturu, která spadá pod Ústřední výbor KS Číny a do jejíž gesce patří kromě zahraničních vztahů také zpravodajská činnost.“

Rusové u nás rozpoutali informační válku. Přesněji dezinformační válku. Soustředí se na falešné zprávy „v kontextu ukrajinské a syrské krize“. Dále u nás pracuje ruská „politická, vědecko-technická a ekonomická rozvědka (zejména úsilí dostat se prostřednictvím nastrčených českých osob k českým a evropským dotacím)“.

I po roce se dozvídáme, aniž by s tím ovšem stát cokoli udělal: „Značná část ruských zpravodajských důstojníků působila pod diplomatickým krytím ruské diplomatické mise, která zůstávala početně stále velmi disproporční vůči ostatním diplomatickým zastoupením, včetně velmocí jako USA nebo ČLR.“

Služba popsala cíle ruské informační války. Zmiňuje „utajenou infiltraci českých médií, internetu a masivní produkci ruské státem řízené distribuce propagandy a dezinformací“. Rusové se snaží ovlivnit myšlení českého publika. Cíl: „oslabení vůle společnosti k odporu či konfrontaci (informační a dezinformační zahlcení publika, relativizace pravdy a objektivity, prosazení motta všichni lžou)“. Nebezpečné. Vnitřně rozkladné.

Snaží se vyvolávat a přiživovat vnitřní napětí. Jak: „zakládání loutkových organizací, skrytá i otevřená podpora populistických či extremistických entit“. Cílem je i NATO a EU: „pokusy o subverzi česko-polských vztahů, dezinformace a poplašné informace očerňující USA a NATO, dezinformace vytvářející virtuální hrozbu války s Ruskem“.

A ještě poslední zjištění, jež stojí za citaci: „V roce 2015 BIS z hlediska své působnosti nezaznamenala žádné významné aktivity zpravodajských služeb dalších zemí bývalého Sovětského svazu či svých partnerských zpravodajských služeb.“ Jak to vyložit? Se spojenci ještě nejsme nepřátelé. Ani Miloš Zeman to nedokázal. A že se snaží.

Rizika známe: (migrace), terorismus, Rusko a Čína. Nejsme bezprostředně ohroženi. Žijeme stále v bezpečném, klidném světě. Víme to? Vážíme si toho?

 

Právě se děje

Další zprávy